Minna Suutari: Mikä saa sinut hymyilemään aamuisin töihin tullessasi?

Simon Sinek tunnetaan bisnesmaailmassa kirjastaan "Start with why: How great leaders inspire everyone to take action". Sinek herättelee yrityksiä pohtimaan oman olemassaolonsa tarkoitusta siirtämällä huomion siitä mitä teemme tai tuotamme sen pohtimiseen, miksi teemme sitä mitä teemme. Miksi olemme olemassa, kenelle luomme arvoa ja merkityksellisiä kokemuksia?

Sinek on yksi lokakuun alussa Helsingissä pidettävän Nordic Business Forumin kansainvälisistä puhujista. Tekes haluaa tapahtuman kumppanina herätellä keskustelua siitä, mistä arvonluonnin uudet ainekset löytyvät taloudellisen ja yhteiskunnallisen epävarmuuden aikana. Sinekin ajattelu haastaa perinteisen tuotekeskeisen ajattelutavan, joka edelleen on vallalla monessa suomalaisessa yrityksessä.

Menestystä ei enää saavuteta yksinomaan erinomaisilla tuotteilla, jolleivät asiakkaat voi hyödyntää niitä oman tarkoituksensa toteuttamisessa. Ei riitä, että tuottaa arvoa itselleen – on myös ymmärrettävä, miten arvoa voi ja kannattaa luoda muille. Kustannussäästöt ja tehokkuuden hakeminen esimerkiksi digitaalisuuden avulla ovat tärkeä keino yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Se ei kuitenkaan yksin riitä, jos halutaan luoda menestystä myös pidemmällä aikavälillä.

Uudistaja tarvitsee innovatiivisia keinoja ollakseen ensimmäisten joukossa ratkaisemassa maailman visaisia ongelmia. Kun inhimillinen hätä tai sosiaaliset ja ekologiset kriisit ympärillä lisääntyvät ja tulevat iholle, yhä useampi haluaa miettiä omaa vaikutustaan maailmaan taloudellista arvoa laajemmin. Tämä näkyy esimerkiksi ihmisten lisääntyvänä auttamishaluna, vahvistuvana yhteisöllisyytenä ja yhteisinä ponnisteluina sekä solidaarisuutta peräänkuuluttavina mielenilmauksina.

Myös lojaali asiakassuhde, samoin kuin luottamussuhde työnantajan ja työntekijän välillä, perustuu Sinekin ajatuksia mukaillen yhteisesti jaettuun, suurempaan tarkoitukseen omalle tekemiselle. Yritysten pitäisi ymmärtää tätä kautta tulevat arvonluonnin mahdollisuudet nykyistä rohkeammin ja ketterämmin.

Tekesin tehtävä ei ole antaa valmiita vastauksia siihen, mistä liiketoiminnan laajempi merkitys eri yrityksissä löytyy. Haluamme kuitenkin haastaa jokaisen miettimään, mitkä ovat uudenlaiseen tarkoitukseen perustuvan arvonluonnin menestysainekset. Kutsumme teidät mukaan reseptitalkoisiin, joihin voi osallistua sosiaalisessa mediassa sekä lokakuun alussa Nordic Business Forum ja Teknologia 15 –tapahtumissa, joissa on tarjolla myös kaikille avoimia tilaisuuksia.

Minut saa työssäni hymyilemään se, kun saan tehdä itselleni merkityksellisiä asioita, joilla uskon olevan myös laajempaa vaikutusta suomalaisten yritysten uudistumiseen. Mikä sinut sytyttää?

Minna Suutari
ohjelmapäällikkö, Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma