Mika Klemettinen: Digitaalisuus ei ole pelkkää teknologiaa

You’re either with us or against us”. Tähän vedotaan hetkinä, kun maailmamme mullistuu. Digitalisaatio ravistelee kaikkea kiihtyvällä vauhdilla. Voimme valita, hidastammeko vai vauhditammeko muutosta.

Digitaalisuus ei tunne rajoja toimialojen tai toimintojen välillä. Liian kapea lähestymistapa on silloin, kun digitalisoituminen nähdään vain teknologioina. Espoolainen Enevo mullistaa globaalin jätekeräysalan langattomalla jätteenkeräyspisteiden seurantapalvelulla, joka raportoi, milloin jäteastiat pitää tyhjentää. Konepaja Pesmel voi huoltaa ja ohjata koneita Etelä-Pohjanmaalta käsin, vaikka ne sijaitsevat toisella puolella maailmaa. Vaasalaisen Anvia Securin ratkaisulla hoitajille jää enemmän aikaa kotihoidossa oleville senioreille, kun ovet aukeavat kännykällä avainten sijaan.

Pian iso osa käyttämistämme esineistä toimii verkossa. Voittajia ovat ne, jotka osaavat hyödyntää yhteyksiä, kerätä tietoa ja muotoilla ne asiakasta hyödyttäviksi palveluiksi.

Valtion kannattaisi kohdistaa investointinsa erilaiset digitaaliset ratkaisut mahdollistaviin teknologioihin: yhteyksiin ja tietoliikenteeseen, kyberturvallisuuteen ja big dataan. Näin luodaan digitalisoitumisen peruskiveä, jonka päälle yritykset ja yhteisöt voivat rakentaa omat ratkaisunsa. Lisäksi kunnat ja valtionhallinto voivat auttaa kasvuyrityksiä vientimarkkinoille ohjaamalla julkisia hankintoja järkevästi.

Suomessa olisi hyvä olla digital first -periaate, jonka mukaan viisi prosenttia julkisista hankinnoista käytettäisiin uusien sähköisten ratkaisujen kehittämiseen esimerkiksi kouluissa, sairaanhoidossa ja huoltotoimessa. Tämä lisättynä haaste- ja ideakilpailujen hyödyntämiseen tarkkaan valikoiduissa hankinnoissa voi parantaa julkista palvelua ja antaa kasvuyrityksille mahdollisuuden hankkia elintärkeitä referenssejä vientimarkkinoille.

Ohjelmapäällikkö Mika Klemettinen
5thGear-ohjelma