Markus Mäkelä: UC San Franciscosta oppia Suomeen

Yhteistyö ulkomaalaisten yliopistojen ja yliopistosairaaloiden kanssa voi olla joillekin suomalaisille, kasvaville teknologiayrityksille kiinnostava ja hyödyllinen mahdollisuus kehittää teknologioita ja tuotteita. Lisäksi kyse on kredibiliteetin vahvistamisesta markkinointiviestinnässä. Piilaakson seudun huippuyliopistoista UCSF on eurooppalaiselle tekniikan alan väelle turhan tuntematon. Suomella on opittavaa useiden ulkomaalaisten yliopistojen ja yliopistosairaaloiden toimintatavoista myös innovaatiojärjestelmien tasolla.

UCSF Medical Center -kylttiOlen jo jonkin aikaa puhunut suomalaiselle yritys- ja tutkijakentälle Kalifornian yliopiston San Franciscon -yksikön (UC San Francisco) tärkeydestä Piilaakson seudun yliopistojen joukossa. UCSF on maailman johtavia yliopistoja lääke- ja terveystieteissä ja niihin liittyvässä biotieteiden kentässä, ja on samaten maailman huippuja primaarihoidon saralla.

Silti UCSF on meille insinööreille, ekonomeille ja monille muille vallan tuntematon paikka ja brändi, sillä tuossa olivatkin kaikki alat, joilla UCSF ylipäätään toimii. Tuntemattomuuden takia meillä on liikaa taipumusta katsoa Piilaakson seudun terveysteknologia-alan yhteistyömahdollisuuksien osalta lähinnä kahden yliopiston perään – Stanfordin ja toisaalta UC Berkeleyn, jonka lääketieteellisen tekniikan laitoksella itsekin torstaina juuri tästä syystä vierailin. Nuo ovatkin alueen tärkeimmät teknillisten tieteiden tyyssijat, mutta työssämme tarvitaan vahva yhteys suuriin sairaalajärjestelmiin.

UCSF:n merkittävät kampukset

KampusTekes oli järjestänyt osana Team Finland Health -matkaa 8.10. hyvin informatiivisen vierailun UCSF:n Mission Bayn kampukselle, joka on uudehko, suuri yliopistosairaalakeskus San Franciscon kaupunkialueen itäosassa. Se on alati laajeneva korkean tason hoidon ja tutkimuksen keskittymä – tiettävästi suurin meneillään oleva biolääketieteen alan rakennusprojekti maailmassa, joka seuraavien kymmenen vuoden aikana tuplaa UCSF:n tutkimustoiminnan volyymin. UCSF haluaa kytkeä itsensä terveysteknologian uusimpiin trendeihin vahvasti yrityskentän ja myös yliopistoyhteistyön kautta ja haluaa kehittää molemmilla saroilla vahvasti myös ulkomaisia kontakteja. Mission Bayn kampus on tässä avainasemassa.

Johtamani Aalto Health Factory on suurelta osin vastuussa Aallon yliopistotason yhteistyösuhteiden käytännön järjestämisestä medtech-aloilla ja olinkin hyvin iloinen tästä UCSF-vierailusta. Itse kävin lyhyesti myös UCSF:n pääkampuksella Parnassuksessa, keskellä kaupunkia ja San Franciscon niemeä. Myös esimerkiksi Mount Zionin kampus on tärkeä. UCSF:llä on lisäksi lukuisia pienempiä keskuksia ympäri kaupunkia ja läheisiä kaupunkeja, kuten South San Franciscoa.

Opit UCSF:n digitaalisen terveyden innovaatiojärjestelmästä Suomelle

Tekes tarjosi meille kontaktin erityisesti UCSF:n "digitaalisen terveyden innovaatiokeskukseen", joka on paljolti vastuussa yliopiston ja sen sairaalajärjestelmän kytkemisestä innovatiivisiin IT-yrityksiin – kuten lukuisiin start-upeihin, joille se haluaa tarjota aktiivisesti ja selkeästi toimivan ideointi-, kehitys- ja validointialustan sekä muita hautomotyyppisiä palveluita osana tätä paljolti hyvin kehittämishakuista yliopisto- ja sairaalayhteisöä. Tätä terveydenhuoltojärjestelmän pitäisi Suomessakin yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille olla!

Osittain – joillekin toimijoille – oma järjestelmämme tätä jo onkin. Siitä huolimatta Suomessa on tarpeen määritellä systemaattinen, läpinäkyvä ja samalla hallinnollisesti kuormittamaton reitti tähän yhteistoimintaan, ja sitten tehdä tämä reitti selväksi kaikille sen hyödyntämistä tarvitseville tahoille. Myös sairaaloiden omalle väelle! Oma iso kysymyksensä tietty on, mistä rahoitus näiden palveluiden ja yhteistyön lisäämiseen, sillä tähän työhön kuluu hoitohenkilökunnan ja hallinnon aikaa.

Pitkälti lääkärikunnan johtama UCSF:n digitaalisen terveyden keskus myös promotoi kehittämisestä saatavaa lisäarvoa sairaalan sisältä käsin, ja näin se saa asialleen lääkärikunnan korvaa. (Oikeastaan kaikkien osapuolten asialle!) Toki meillä Suomessakin on tällaista jo hyvän aikaa joiltain osin ollut – mutta tuskin merkittävän innovaatioyksikön kautta. Potentiaalia meillä sen sijaan kylläkin olisi tällaiseen – esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Health Capital Helsinki -innovaatiokonsortion kautta.

Tällaisen toiminnan uskoisi maksavan itsensä kohtuullisessa ajassa takaisin ja johtavan merkittäviin hyötyihin potilaille, hoitohenkilökunnan työlle, hoidon maksajille sekä samoin vientiliiketoiminnalle ja siten edelleen mm. terveydenhuollon ja tieteenteon sekä koulutuksen rahoitukselle ja korkean teknologian alan työllisyydelle.

Nimenomaan UCSF:n osalta tiivistän vielä lopuksi: niiden Suomessa toimivien, jotka haluavat kytkeä teknologiayrityksensä tai tutkimuslaitoksensa toiminnan vahvemmin Piilaakson alueeseen, on tarpeen olla tietoinen UCSF:n merkittävästä lupauksesta ja sen taustalla jo olevasta pitkästä biolääketieteen osaamisen historiasta.

Markus Mäkelä
Executive in Residence
Aalto-yliopisto

 

Pia Mörk