Lassi Noponen: Puhtaan teknologian vallankumous etenee markkinaehtoisesti

Pariisin ilmastokokouksen suhteen odotukset olivat korkealla, mutta vielä oleellisempaa on, että useilla markkinoilla uusiutuvat energiaratkaisut päihittävät nyt tuotantokustannuksien tasolla jo fossiiliset vaihtoehdot. Suuri joukko uusia yrityksiä on valmiina hyödyntämään tätä valtavaa muutosta. Politiikkatoimilla voidaan joko nopeuttaa tai hidastaa tätä kehitystä, mutta pysäyttää sitä ei voi mikään. Suomella on lähivuosina loistava tilaisuus vastata ympäristöhaasteisiin vahvistamalla asemaansa teollisuusmarkkinoilla uusien liiketoimintamallien ja teknologian myötä. Suomen kohdalla avainkysymys on, pysymmekö muiden Pohjoismaiden vauhdissa.

Kansantaloudet kasvavat erityisesti kehittyvissä maissa kuten Aasiassa ja Afrikassa, joissa on kasvua. Näillä energiamarkkinoilla on esimerkiksi Cleantech Investin (CTI) Nocart osakkuusyhtiön havaintojen mukaan todella vähän suomalaisia yrityksiä verrattuna muihin pohjoismaalaisiin yrityksiin. Tässä on taustalla haaste saada Suomesta projektin rahoitus, jonka asiakkaat näkevät osana toimitusta. Esimerkiksi Norjassa eläkeyhtiöille on täysin normaalia perusliiketoimintaa ja arkipäivää sijoittaa kehittyvien markkinoiden uusiutuvan energian projekteihin. Teknologiayhtiöitä Suomesta nousee, mutta kehittyvien markkinoiden projekteihin kiinni pääseminen on vaikeampaa ilman rahoituspakettia. Tekemällä oppii ja Suomen oloissa myöskään projektirahoitustoimiala ei parhaalla tavalla pääse kehittymään. Suomessa olisi herättävä siihen, että suurin muutos ja kasvu tapahtuu uusissa energia- ja materiaalitehokkuusteknologioissa eikä cleantech ‘brändätyssä’  perusteollisuudessa. Perusteollisuuden ‘puhtauden’ lisääminen on sen säilymisen ehto, mutta uutta merkittävää talouskasvua ja uusia teollisuuksia voidaan luoda kokonaan uusista liiketoimintamalleista, joissa kasvuyhtiöt ovat vahvempia. Esimerkiksi energia-ala kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti nimenomaan perinteisten energiayhtiöiden ulkopuolella kasvuyhtiöissä.

Pariisiin kokouksen erityispiirre on ollut, että viimeisetkin merkittävät toimijat ovat myöntäneet muutoksen puhtaaseen olevan välttämäton ja väistämätön. USA ja Kiina on mukana paljon aikaisempaa konkreettisemmalla agendalla. Paradigman murtumista edeltää aina aika, jolloin vallitsevaa paradigmaa pyritään epätoivoisesti ylläpitämään. Liuskeöljy on esimerkki pyrkimyksestä ylläpitää halpaan öljyyn perustuvaa paradigmaa. Kun paradigma murtuu, se murtuu aina nopeammin kuin ennakoidaan. Näin kävi esimerkiksi sähköpostin yleistymisen suhteen ja näin tulee todennäköisesti käymään sähköautojen kanssa. Energian ja puhtaan teknologian vallankumous tapahtuu kovaa vauhtia markkinoilla Pariisiin kokouksesta huolimatta, mutta Pariisin kokouksen positivinen lopputulos voi vauhdittaa sitä. Muutos etenee monella rintamalla.

Siirtyminen uusiutuvaan tuotantoon tapahtuu salamannopeasti

Maailman tuulivoimaloiden sähköntuotantokapasiteetti ylittää vuonna 2015 ydinvoimalaitosten kokonaiskapasiteetin. Samaan aikaan aurinkovoiman käyttö laajenee jopa tuulivoimaa nopeammin. Lähes puolet vuonna 2014 perustetuista voimaloista perustuvat uusiutuviin energialähteisiin kuten vesi-, aurinko- ja tuulivoimaan sekä bioenergiaan.

Teknologinen kehitys on mahdollistanut uusiutuvan sähköntuotannon halventumisen fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvaan tuotantoon verrattuna. Aurinkopaneelien hinta on laskenut 80 % vuoden 2008 tasolta. Tämä tarkoittaa sitä, että useilla markkinoilla aurinkopaneelit ovat jo kannattavin vaihtoehto tuottaa sähköä. Samalla energian varastointikustannukset laskevat yhtä nopeasti kuin tuuli- ja aurinkoenergian tuotantokustannukset. Tämä myötävaikuttaa siihen, että energiatoimialan kehitys tapahtuu suurelta osin perinteisten energiayhtiöiden ulkopuolella ja siihen, että energiatoimiala kasvaa ilman energian tuonnin lisääntymistä.  Tämä edistää energiariippumattomuutta. Toinen merkki uudesta riippumattomuudesta on se, että ainoastaan kymmenen prosenttia uusiutuvasta energiasta on Saksassa tuulisena aurinkoisena päivänä perinteisen energiayhtiön tuottamaa.

Uusiutuvan energian tuotannon ja varastoinnin kustannuskäyrät jatkavat romahtamistaan. Innovatiiviset teknologiat mahdollistavat aurinkoenergian tuottamisen ja varastoinnin yhä kustannustehokkaammin, ja näin ollen hiili tulee olemaan polttoaineena arvotonta jo ennen kuin se on käytetty loppuun. Tämän on esimerkiksi jo Iso-Britannia ymmärtänyt, sillä he ilmoittivat lakkauttavansa hiilivoimalansa vuoteen 2025 mennessä.

Käytämme voimavarojamme yhä älykkäämmin

Yksi tapa vähentää ekosysteemin taakkaa olisi pidentää jo valmistettujen tuotteiden käyttöaikaa. Kulutus on kuitenkin muuttunut suuntaan, jossa ostettujen tuotteiden käyttöaika on yhä lyhyempi. Tämä ongelma on uusien liiketoimintamallien myötä ratkaistavissa. Jakamistalouden suurimmat yritykset ovat amerikkalaisia, mm. Uber ja Airbnb, jonka arvoksi laskettiin uusmerkinnässä 25 miljardia dollaria. Kaikkein kiinnostavimpien alan yritysten joukosta löytyy kuitenkin myös suomalainen Swap.com.

Swap.com uskoo jokaisen ostetun tavaran ansaitsevan vähintään toisen elämän. Se vastaanottaa Yhdysvalloista yli 7000 vaatekappaletta päivittäin. Yhtiö on viimeisen kahden vuoden aikana kasvanut kuukausittain noin 16 prosenttia, joten oletetusti vastaanotettujen tuotteiden määrä kasvaa tätäkin tekstiä luettaessa. Vastaanotetut vaatteet kategorisoidaan ja kuvataan erittäin tehokkaalla prosessilla, jonka jälkeen ne myydään provisiolla. Yhtiö on viimeisen vuoden aikana kerännyt yli 10 M€ pääomasijoituksia Cleantech Invest Oyj:ltä ja muilta sijoittajilta.

Energiatehokkuus

Voimme nopeuttaa fossiilipolttoaineista luopumista ja parantaa energiatehokkuutta yksinkertaisesti vähentämällä energian käyttöä. Tunnetusti raha ei kasva puissa, mutta näin saattaa jopa ajatella kun ymmärtää kuinka hiilidioksidipäästöjen kustannukset vähentyvät energiansäästön avulla. Energiaa kulutetaan edelleen holtittomasti ja useilla toimialoilla merkittäviä energiansäästöjä on mahdollista toteuttaa välittömästi ja hyvin pienin kustannuksin. Enersize on Cleantech Investin portfolioon kuuluva yritys, joka säästää energiaa teollisuuden paineilmajärjestelmissä optimoinnin avulla. Asiakas säästää rahaa sijoituksellaan jo vuoden sisällä, ja vähentää yleensä paineilman energiankulutustaan 20–30 prosenttia. Tämä on merkittävä luku, sillä paineilmajärjestelmät käyttävät jopa 4 prosenttia maailman sähköenergiasta. Kiinan markkinoilla, missä Enersize toimii, näkyy selkeästi teollisuuden halu vähentää energiankulutustaan. Säädökset ohjaavat teollisuutta panostamaan energiatehokkuuteen, mutta nykypäivänä energiatehokkuusivestointeja tehdään ennen kaikkea niiden erinomaisen kannattavuuden vuoksi. Energian tuhlaus on rahan pois heittämistä.

Lassi Noponen
Hallituksen puheenjohtaja
Cleantech Invest Oyj