Kimmo Kanto: Digitalisaatiosta potkua biotalouteen ja cleantech-alalle

Digitalisaatio on Suomessa harpannut seuraavalle askeleelle. Enää ei kiistellä siitä, vaikuttaako digitalisaatio suomalaisten yritysten bisnekseen vai ei. Nyt spekuloidaan, miten yritysten pitäisi reagoida digitalisaation mukanaan tuomaan murrokseen. Kysynkin, miten biotalous- ja cleantech-alan yritykset voivat hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia?

Digitalisaation aiheuttamaan murrokseen pitää reagoida nyt ja tosissaan, kaikilla aloilla. Se vaikuttaa jokaiseen bisnekseen meillä ja maailmalla. Samaan aikaan digitalisaatio tarjoilee ratkaisuja maailman isoihin ongelmiin, kuten resurssien ja materiaalien kestävään hyödyntämiseen. Myös ennusteet antavat kimmoketta toimintaan: mikäli sivuutamme teollisen internetin, teollisuuden tuottavuuden heikko kehitys ja investointien laskeva suunta jatkuu. Tulokset ovat hälyttävät. Suomi voi menettää seuraavan neljän vuoden aikana 16 000 työpaikkaa pelkästään tästä syystä. Näin ennustaa vastikään julkaistun Aalto-yliopiston, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Elinkeinoelämän tutkijoiden laatima raportti.

Biotalous- ja cleantech-alan yrityksille digitalisaatio on mahdollisuus

Kiitos historiamme ja vahvuuksiemme, meillä on kaikki edellytykset hypätä digitalisaation aallon harjalle ja rakentaa siitä tulevaisuuden menestystä. ICT-osaamisemme on vahvaa, mutta tuota osaamista pitää uskaltaa hyödyntää rohkealla tavalla. Myös niillä aloilla, joilla digiosaajia ei ole perinteisesti palkattu. Digiosaaminen on biotalouden, cleantechin ja luonnonvarojen kestävät hyödyntämisen ytimessä: näillä älykkäillä ratkaisuilla voidaan tehdä merkittävää talouden kasvua.

Silti vain 17 prosenttia suomalaisista yrityksistä on kirjannut strategiaansa, miten reagoi digimurrokseen. Tämä Accenturen kyselystä noussut tulos on huolestuttava: miten digitalisaatio voidaan kääntää mahdollisuudeksi, jos se ei ole yrityksen strategiassa? Koska vain se, mikä lukee strategiassa, on prioriteettilistalla.

Digitalisoituminen - mainettaan käytettävämpi työkalu

Jotta digitalisoitumisessa päästään oikeasti eteenpäin, pitää aloittaa tekeminen. Muutoksen tahti on tällä hetkellä niin nopea, että on pakko toimia, jokaisen yrityksen, myös biotalouden ja cleantechin aloilla. Jos jäämme odottamaan esimerkkejä edelläkävijöiltä tai maailmalta, juna vilahtaa ohi. Digitalisoituminen on iso pala purtavaksi, mutta kun sen muotoilee prosessiksi, vaihe vaiheelta etenevä toteutus alkaa tulla mahdolliseksi.

Kun karkeasti piirtää digitalisoitumisen prosessin vaiheita, eräs yritys päätyi seuraavaan: 1) Toiminnan mittaaminen ja datan kerääminen, koska pitää mitata, jotta tietää, mikä kaipaa muutosta. 2) kerätyn tiedon, big datan, tekeminen näkyväksi kaikille relevanteille organisaation osille ja sen analysointi. 3) prosessien ja toimintamallien optimointi analysoidun tiedon perusteella. 4) systeemiajattelu ja toimintatapojen muuttaminen tulosten perusteella tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Siinä jo merkittävästi mahdollisemmalta tuntuva kokonaisuus.

Digitalisaation myötä älykkyys lisääntyy yhteiskunnassa ja ympäristössä. Tämä puolestaan tarjoaa erinomaisen pohjan aivan uusille biotalouden ja cleantech-alan palveluille. Ne puolestaan haastavat perinteiset toimintamallit ja pakottavat koko yhteiskunnan uusiutumaan, kestävällä tavalla. Nykyään ei enää riitä, että pelkästään korvataan vanha tapa tehdä asioita, vaan kilpailuetu syntyy muuttamalla prosessit ja toimintatavat ihan uusiksi.

En väitä, että digitalisaation hyödyntäminen olisi helppoa. Mutta se on erittäin mahdollista. Nyt jos koskaan on aika lähteä digitalisaation kelkkaan, koska tulevaisuus on täällä tuossa tuokiossa. Ja tässä Tekes voi auttaa biotalouden ja cleantech-alan yrityksiä.

 

Kimmo Kanto
palvelujohtaja, suuret yritykset ja julkiset organisaatiot

 

Teksti: Ellun Kanat

Miia Linnusmaa