Kimmo Kanto: Älykäs resurssien käyttö on jokaisen yrityksen tehtävä

Luonnonvarojemme kulutuksen on arvioitu olevan kestämättömällä tasolla. Perinteinen teollisuuden tapa hyödyntää raaka-aineita ei luo kestävää liiketoimintaa. Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kasvun hakeminen eivät voi tulevaisuudessa tarkoittaa sitä, että käytämme aiempaa enemmän resursseja. Sen sijaan yritysten pitää uudistua ja hyödyntää resurssit tehokkaammin ja tuottavammin.

Luonnonvarojen älykkäämpään ja tuottavampaan hyödyntämiseen tarvitaan rohkeaa ja ennakkoluulotonta lähestymistapaa ja uusia kumppanuuksia. Miten raaka-aineesta voisi saada arvoa aikaisempaa enemmän? Voisiko kumppaniyritys tehdä kestävää liiketoimintaa teidän yrityksen yli jäävästä raaka-aineesta tai teidän jätteestä? Suuren volyymin ja alhaisen arvon tuotteista tulisi pyrkiä optimaaliseen volyymiin ja korkeampaan yksikköarvoon. Tai ainakin raaka-aineen jokaisen osan hyödyntämiseen, jolloin myös jäte on mahdollista muuttaa tulokseksi.

Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Opimme koko ajan uutta: mihin kaikkeen raaka-ainetta voi hyödyntää ja miten se tehdään. Maailma on siitä kiitollinen paikka, että kehitys kehittyy ja saamme koko ajan uutta tietoa, jota voimme hyödyntää kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Ideaalitilanteessa yritysverkosto hyödyntää raaka-aineen jokaisen osan, eikä mitään mene hukkaan.

Resurssit arvokkaaseen tehokäyttöön verkostossa

Biotaloudessa hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia raaka-aineita ja alan toimijat pyrkivät aktiivisesti löytämään tulevaisuutemme kannalta kestäviä liiketoiminnan ratkaisuja. Työkaluina toimivat innovaatiot ja uudet älykkäät teknologiat. Näissä piilee valtava mahdollisuus yrityksille uusiutua ja kehittyä.

Kiitos digitalisaation meillä on parempia työkaluja raaka-aineiden älykkääseen hyödyntämiseen ja sitä kautta syntyvään arvon maksimointiin. Nyt jos koskaan luonnonvaroja hyödyntävien yritysten on aika lähteä hakemaan sellaisia kumppaneita, joiden kanssa oman bisneksen raaka-aineen voi hyödyntää fiksusti ja arvokkaasti.

Tulevaisuuden tulosta ei tehdä tämän päivän keinoilla ja raaka-aineilla. Menestystä on luvassa vain, jos uskaltaa ravistella oman yrityksen toimintamalleja ja ennen kaikkea haluaa käyttää olemassa olevat raaka-aineet entistä tehokkaammin, älykkäämmin ja tuottavammin. Rohkea tulevaisuuden tekijä avaa ovet kumppaneille ja tekee asioita yhdessä toisten yritysten kanssa. Paikalleen ja yksin ei kannata jäädä.

Kimmo Kanto
Suurten yritysten kestävien ratkaisujen -alueen palvelujohtaja

Biotalouden uudet liiketoimintakärjet ja ekosysteemit -valmistelutilaisuus 16.11.
Ilmoittaudu mukaan!