Järkivihreä rakentaminen, ideoita kiertotalouteen

Forssan kaupunki tavoittelee resurssiviisautta yhtenä aiheen edelläkävijäkunnista Suomessa. Resurssiviisauden tavoitteisiin kuuluu kestävä hyvinvointi, ei päästöjä, ei jätettä, ei ylikulutusta. Ympäristöhyötyjen rinnalla resurssiviisaus voi tuoda merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille.

Forssan kaupungin joulukuussa järjestämässä järkivihreän rakentamisen seminaarissa heräteltiin keskustelua olemassa olevan elementtirakennusten uudistamisesta, uudelleenkäytöstä ja luonnonmateriaaleihin perustuvasta rakentamisesta.

Tutkija Satu Huuhka Tampereen teknillisestä yliopistosta esitteli Forssassa sijaitsevaan kohteeseen liittyvän arkkitehtiylioppilaiden harjoitustyön satoa. Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella vajaakäytössä olevan elementtikerrostalon uudistusta siten, että käytössä olevaa pinta-alaa vähennetään. Lisäksi purettaville elementeille oli mietittävä uudelleenkäyttöä. Tehtävä on nurinkurinen perinteiseen suunnittelijatyöhön nähden. Uuden tai laajennuksen suunnittelun sijaan pyritäänkin pienentämään olemassa olevaa kohdetta. Samalla parannetaan kohteen laatua erityisesti tietyn käyttäjäryhmän näkökulmasta . Harjoitustyön aihe ei suinkaan ole ainutlaatuinen. Vastaavia tilanteita on ratkottu myös Saksassa DDR:n aikakauden kerrostaloissa. Suomestakin esimerkkejä löytyy ja esimerkiksi Raahessa on päädytty rakennusten osapurkuun kysynnän vähentyessä.

Lars-Erik Mattila Aalto yliopistosta puolestaan kyseenalaisti nykyistä rakennustapaa ja puhui luonnonmateriaalien käytön ja rakennusten pitkän käyttöiän puolesta. Markkinoilla on jo tarjolla elementtirakentamiseen sopivia ratkaisuja puuelementeistä savilevyihin. Tällä hetkellä täysin luonnonmateriaaleista valmistettuja tuotteita on kuitenkin haettava muualta Euroopasta.

Kiinnostavaa avausta luonnonmateriaalien käytöstä kuultiin suomalaisen kuituhampun ja sen jalosteiden tiimoilta. Keski-Euroopasta löytyy muun muassa hamppubetonista tehty koulu. Suomessakin otetaan ensimmäisiä askeleita. Viime kesän asuntomessualueelta Vantaalta löytyy kohde, jonka rakennusmateriaaleissa on käytetty hamppua.

Millaisia liitetoimintamahdollisuuksia nämä lähestymistavat rakentamiseen, korjaamiseen ja tilojen käyttöön voisivat luoda Forssan seudulle? Etuna seudulla on sen olemassa oleva osaaminen rakennusmateriaalien ja esimerkiksi kasvituotannon alueilla. Kaupunginjohtaja mainitsi alustuksessaan osaamissymbioosin teollisten symbioosien rinnalla. Yhteistyötä  ja uusia avauksia tarvitaan kiertotalouden ja resurssiviisauden vahvistamiseksi.

Marja Salo ja Riina Antikainen, Suomen ympäristökeskus

SCINNO (Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä) hanke on SYKEn, Aalto yliopiston ja Altonova Oy:n yhteishanke, jota rahoittaa Tekes. Hankkeessa tutkitaan erityisesti kasvuyrittäjyyden ja kehittyvien yritysekosysteemien näkökulmasta, miten ekoinnovaatiot syntyvät ja leviävät.
Lue lisää tästä linkistä