Blogi: Kärkiluokan innovaatiokeskittymien tekeminen vaatii valintoja

Miten kaupunkeihin syntyy innovaatiokeskittymiä ja uusia yrityksiä? Voidaanko piirustuslaudan ääressä päättää, että jollekin alueelle tehdään ”uutta pöhinää”?

Kaupungit ja valtiot kilpailevat keskenään hyvistä yrityksistä. Metropolialueet kuten Lontoo ja New York pärjäävät hyvinkin monilla toimialoilla tässä kilpailussa. Mitä pienempiin kaupunkeihin mennään, sitä tarkeämmäksi tulee erikoistuminen.

Globaalista näkökulmasta katsottuna Suomi voidaan nähdä kooltaan ja väestöltään kokonaisuudessaan yhtenä alueena, ei niinkään useana alueellisena keskuksena. Suomen kokoisella maalla ei voi olla kansainvälisesti kovin montaa viestiä omista vahvuuksistaan. Kannattaako tällöin resursseja hajauttaa?

Suomessa on tehty valintoja esimerkiksi SHOK-teemoissa (strategiset huippuosaamisen keskittymät), INKA (innovatiiviset kaupungit) -ohjelman teemoissa ja jokin aika sitten päättyneessä osaamiskeskusohjelma OSKEssa.

INKA-ohjelman ideana on toteuttaa ja testata uusia ratkaisuja jossain kunnolla, tehdä niistä referenssejä joita voi monistaa muualle Suomeen ja jotka kelpaavat myös näytöiksi kansainvälisille markkinoille. Ei niin, että useassa kaupungissa pilotoidaan samaa asiaa tuloksin, jotka eivät ole edes kansallisella tasolla kilpailukykyisiä.

Innovaatiokeskittymän luonteva muodostuminen vaatii alueella olevaa veturiyritystä tai -yrityksiä. Tässä mielessä Vaasa oli looginen valita INKA-ohjelman kestävien energiaratkaisujen vetäjäksi, sillä kaupungissa toimii ABB:n, Wärtsilän ja Vaconin kaltaisia energia-alan yrityksiä, joilla on myös halua osallistua energiaklusterin toimintaan.

Julkisen vallan toimilla voidaan edistää innovaatiokeskittymien muodostumista. Toisaalta niillä voidaan jarruttaa maailmanluokan keskittymien syntyä, jos resursseja ei ohjata sinne, missä on parhaat lähtöedellytykset.

Eero Lukin
Kirjoittaja vastaa Tekesissä älykkään elinympäristön alueen viestinnästä.

Kirjoitus syntyi osana Aalto-yliopiston yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelmaa, jolle osallistun 2014-2015. Aiemmin julkaistu kirjoitus käsitteli kaupunkibulevardien uutta tulemista.

Kuva: Liisa Ewart

Eero Lukin