Heli Karjalainen: Yritykset tarvitsevat luotettavaa ja yksilöityä tietoa tulevaisuudesta

Team Finland Future Watch -palvelu on välittänyt suomalaisille yrityksille tietoa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista nyt kahden vuoden ajan. Olemme keränneet ja analysoineet tietoa maailman kasvukeskuksista ja tarjonneet yrityksille keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja verkottumismahdollisuuksia, jotka ovat antaneet yrityksille elintärkeitä kontakteja uusille markkinoille menoa varten. Nyt on aika katsoa, onko palvelu hyödyllinen kansainvälistyville yrityksille, ja mihin suuntaan sitä on syytä kehittää tulevaisuudessa.

Future Watch -palvelua arvioidaan parhaillaan. Alustavat tulokset kertovat, että tulevaisuustiedon hyödyntämisessä olennaista on tiedon luotettavuus ja kohdentuminen oman liiketoiminnan ytimeen. Tapaustutkimukset avaavat tulevaisuuden markkinoita parhaiten.

Yritykset haluavat tietoa erityisesti tulevaisuuden liiketoimintamalleista, teknologioiden kehityskuluista ja markkinapotentiaalista. Suurten yritysten on mahdollista hankkia tätä tietoa itse, mutta varsinkin kansainvälistä kasvua janoavat pk-yritykset hyötyvät kansallisesta ennakointi- ja tulevaisuustietopalvelusta.

"Mitään bisnestä ei voi menestyksellisesti kehittää tai toteuttaa yksin, on tehtävä yhteistyötä. Tämä on edelleenkin suomalaisten haaste mutta uskon, että Team Finland -lähestymistapa tuo valoa pimeyteen", kommentoi Team Finland Future Watch -palvelua hyödyntänyt yritys. Yli 70 % palvelua hyödyntäneistä ja Future Watch- tapahtumiin viime vuonna osallistuneista pitivät tulevaisuustietoa tärkeänä.

Alustavat tulokset perustuvat Gaia Consulting Oy:n tekemään kyselyyn, joka lähetettiin Team Finland -tapahtumiin vuonna 2014 osallistuneille. Otos sisälsi 10 tilaisuutta ja kyselyyn vastasi 139 henkilöä, joista 91 oli yritysvastaajaa.

Tulokset ovat rohkaisevia. Yritykset näkevät tulevaisuustiedon tarpeellisena ja jopa 74 % kyselyyn vastanneista pitivät Team Finland Future Watch -tilaisuuksia joko melko hyvinä tai erittäin hyvinä.

Kyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimmät tietolähteet tulevaisuustiedolle ovat asiakkaat, kollegat ja liiketuttavat. Juuri siksi Team Finland Future Watch -tilaisuuksissa korostuu verkottumisen tärkeys. Suomen epämuodollinen toimintakulttuurimme on tässä mielessä kilpailuetu.

Tulevaisuustiedon lähteiden tärkeyttä pohdittaessa korostuu muutenkin luotettavuus ja yksilöllisyys. Sosiaalinen media on tällä listalla pohjapäässä. Konsultit ja ostettu ennakointitieto nähdään vastaajien joukossa vähiten tärkeänä, mikä todennäköisesti johtuu siitä että suurin osa vastaajista tulee mikro- ja pk-yrityksistä, joilla ei ole varaa maksaa tulevaisuustiedosta. Tämä mielestämme kertoo siitä, että Future Watch -palvelua tarvitaan.

Tulevien muutosten ja mahdollisuuksien seuraaminen on yritykselle arvokasta ja välttämätöntä. Yritykset kaipaavat Future Watchin toiminnalta vahvaa käytännönläheisyyttä, osuvuutta kohdemarkkinatiedossa sekä kontakteja. Tätä me lupaamme teille tulevina vuosina toimittaa. Mitä muuta te tarvitsette, pk-yrittäjät?

Seuraava Team Finland -tulevaisuustietoa hyödyntävä tilaisuus on 28.4.2015 järjestettävä BEAM – Business with Impact -ohjelman aloittamistilaisuus. Työpajamme aiheena siellä ovat Itä-Afrikan hajautetut energiaratkaisut. Tervetuloa osallistumaan!

Team Finland Future Watch pähkinänkuoressa

  • Tarjoaa suomalaisille yrityksille trenditietoa ja näkymiä tulevaisuuden kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista 2-5 vuoden päähän
  • Yritysryhmille järjestetään sense making-tilaisuuksia kohdemarkkinoittain
  • Osa Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet -palvelukokonaisuutta
  • Kokonaisuutta toteuttavat yhdessä Finpro, Ulkoministeriö ja Tekes.