Digisisältöjen ansaintamallien perusteet: Uudet ansaintamallit

Median perinteiset ansaintamallit ovat olleet sisältömaksut ja mainonta. Sisältöjen jakelun ja kulutuksen siirtyminen kasvavissa määrin verkkoon synnyttää uusia ansainnan mahdollisuuksia. Pirstoutumisen myötä tarvitaan entistä useampia ja erilaisia tulovirtoja, jotka ovat usein aluksi kooltaan aiempia pienempiä.

Jäsennämme median ansainnan mallit neljään pääkategoriaan: sisältöansaintaan, epäsuoraan ansaintaan, transaktioansaintaan sekä lisensointiin. Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat uusia ansaintamalleja.

Transaktiomaksu tarkoittaa prosenttipohjaista provisiopalkkiota, jonka media saa välittäessään tilauksen tai tiedon kiinnostuneesta asiakkaasta verkkokaupalle. Myös internetkäyttäjien eli liikenteen ohjaaminen toisiin palveluihin maksua vastaan on transaktioansaintaa.

Uhkapelit, vedonlyönnit ja arvonnat kuuluvat myös tähän ryhmään, mutta ne ovat säädännöllisesti haasteellisia.

Lisensoinnissa sisällön tuottaja antaa lisenssin sisällön hyödyntämiseen muissa medioissa tai oheistuotteissa eli merchandisessa. Aineettomien oikeuksien lisäksi myös yhtiön tai tuotteen brändin merkitys korostuu. Esimerkki tästä on Angry Birds –pelibrändin hyödyntäminen erilaisissa tuotteissa kuten leikkipuistoissa, vaatteissa ja virvoitusjuomissa.

Joissain tapauksissa myös sisällön teknistä jakelualustaa voidaan lisensoida muille toimijoille globaaleilla markkinoilla. Tällöin tekninen alusta pysyy samana, mutta sen visuaalinen ulkoasu muutetaan toisenlaiseksi.

Uudet ansaintamallit johtavat usein uusien ansainnan lähteiden etsimiseen ja sitä kautta myös uusien kumppanuuksien etsimiseen ja rakentamiseen. Tämä puolestaan johtaa perinteisten toiminnan raja-aitojen kaatamiseen. Uusien ansaintamallien hakeminen on siis ihanteellinen kehityshankkeen lähtökohta.

Mediatoimijoille palvelut ovat yksi keskeinen uuden ansainnan mahdollisuus. Verkkokauppojen, jotka voivat olla joko b-to-b-, b-to-c- tai c-to-c-kauppoja, lisäksi muun muassa tietopalvelut, palveluliittymät, verkostoitumis- ja deittipalvelut, sisältömarkkinointi ja tapahtumat voivat synnyttää uusia tulovirtoja.

Uusia ansainnan lähteitä pohdittaessa yrityksen tulee kysyä itseltään seuraavat kysymykset:

  • Miten tunnistamme suurimman potentiaalin?
  • Miten valitsemme, mihin palveluihin panostamme?
  • Mitä riskejä niihin liittyy, mitä osaamisia ne vaativat ja miten hyvin ne sopivat yhtiön strategiaan?
  • Miten uusi malli voi perustua olemassa olevaan osaamiseen ja asiakassuhteisiin?
  • Miten kehitämme ja pilotoimme palvelumme?
  • Mitä uusi liiketoiminta vaatii organisaatioltamme myynnin, kehitystyön ja tuotannon osalta?
  • Mitä kumppaneita tarvitsemme ja mihin?
  • Mikä merkitys uudella liiketoiminnalla voisi olla yhtiömme strategialle ja ansainnalle?

Jatkossa erilaisten sisältöpalvelujen ansainta on yhä useammin yhdistelmä kaikkia edellä mainittuja ansaintamalleja. Hyvä esimerkki tästä on Amazon, jonka palvelujen kirjo ulottuu yhtiön itse tuottamasta sisällöstä broker-roolin kautta teknisiin pilvipalveluihin saakka.

Uudet ansaintamallit muodostavat toistaiseksi useassa tapauksessa vasta pienen tulovirran mainonnan ja sisältömaksujen rinnalla. Jatkossa niiden suhteellinen merkitys kasvaa, ja niistä voi tulla perinteisiä malleja tärkeämpiäkin tulonlähteitä. Onnistumisen mahdollisuudet paranevat, kun kehitystyö perustuu yhtiön omille vahvuuksille ja oikein ajoitetuille toimenpiteille.

Jari Muikku, Digital Media Finland

Blogisarja perustuu Tekesin touko-kesäkuussa 2015 järjestämiin median ansaintamalleja käsitelleisiin aamiaisseminaareihin.

 

 

Eero Lukin