Heikki Aro: Digibiotaloudella luodaan uutta palvelukysyntää

Biotalousliiketoiminnan pohja rakentuu erilaisten biomassojen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. Biomassa voi alkuperältään olla uutta ja neitseellistä raaka-ainetta, edellisen massanhyödyntäjän sivujae tai kierrätyksen kautta uudelleen käyttöön tullutta raaka-ainetta. Kaikkia erilaisia massoja yhdistää kuitenkin yksi asia: mitä paremmin massan alkuperä on dokumentoitu, sitä todennäköisemmin se voidaan hyödyntää korkean jalostusasteen high value
-tuotteena.

"Tonni kauraa myynnissä ensi syksynä" -tyyppinen myynti-ilmoitus ei suuremmin säväytä lääketeollisuuden tai ravitsemusalan hankinta-ammattilaista. Kiinnostus saattaa kuitenkin herätä, jos tarjolla olisikin erä aukottomasti jäljitettävää tuotetta. Tällaisessa tuotteessa voisi olla esimerkiksi runsaasti hyvälaatuista kuitua ja lukuisia muita kasviperäisiä biomolekyylejä sekä rasvaa, jolla on poikkeuksellisen hyvä emulgointikyky. Digitalisaatio tekee tästä ajatusleikistä todellisuutta.

Biotalouspyramidin portaat

Biotalouspyramidilla kuvataan biomassan jalostusarvon nousua sen siirtyessä korkeammalle jalostusasteelle. Kaikilla pyramidin eri portailla luodaan ja jalostetaan paljon tietoa. Tällä hetkellä tieto ei juurikaan jalostu osaksi lopputuotteen tai palvelun arvoa. Digibiotalouden mahdollisuuksia voidaan hyödyntää metsä- ja peltobiotaloudessa, unohtamatta teollisuuden sivuvirtoja tai yhdyskuntajätettä. Esimerkiksi moderni peltoviljelykalusto hyödyntää runsaasti uutta tietotekniikkaa, jonka avulla se kerää tietoa muun muassa sadon laadusta ja määrästä, kasvuolosuhteiden vaihteluista sekä lannoituksesta ja kasvinsuojelusta. Pääosa kerätystä tiedosta palvelee kuitenkin maatilan omia tarpeita.

Biotalouspyramidin seuraaville portaille jalostettuna se edesauttaisi uuden markkinapotentiaalin kasvua. Samalla tiedonjalostus itsessään synnyttää uutta korkean osaamisen liiketoimintaa − liiketoimintaa, jota tarvitaan kaikilla uusia mahdollisuuksia hakevilla biotalouden toimialoilla.

Haasteena järjestelmien yhteensopivuus

Suurimmat konekaupan toimijat ovat tunnistaneet digibiotalouden mahdollisuudet. Esimerkiksi John Deere on jo integroinut tietopalvelut osaksi konekauppaa. Tällä hetkellä palvelun päätavoite on asiakkaan oman toiminnan optimointi, ja palvelupaketit räätälöidäänkin pitkälle asiakaskohtaisesti.

Ehkä merkittävin haaste tiedon laajemman jalostamisen esteenä on järjestelmien yhteensopimattomuus. Leikkuupuimurin tietojärjestelmä ei ainakaan toistaiseksi toimi plug and play -periaatteella lääketehtaan massaspektrometrin kanssa.

Kohti kansainvälistä biotalousbisnestä

Tekes haluaa tukea yritysten kehitystyötä, jolla haetaan toimijoiden uusiutuvia rooleja ja toimintatapoja kansainvälisessä biotalousbisneksessä. Uudet liiketoimintamallit edellyttävät uudenlaisia verkostoja, uusia ekosysteemejä. Samalla potentiaaliset asiakkaat voidaan osallistaa mukaan kehitystyöhön ja räätälöidä entistä paremmin markkinoiden tarvetta vastaavia tuotteita ja palveluita. Potentiaaliselle markkina-alueille rakennettavat pilot-alustat ovat hyvä keino testata liiketoimintamallin toimivuutta.

Biotalouden toimintaympäristö on haasteellinen ja moniulotteinen kokonaisuus. Kuinka me hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet uudenlaisessa biotalouden toimintaympäristössä?

 

Asiantuntija Heikki Aro
ELY-keskus / Tekesin palvelut
puh. 050 395 2638
heikki.aro(at)tekes.fi

 

Sanna Nuutila