Auli Pere: Yhteistyöllä kaikki irti digiterveydestä!

Suomessa on terveysalalla valtavaa liiketoimintapotentiaalia. Terveysteknologiateollisuutemme menestyy maailmalla ja alalla on meneillään ennennäkemätön startup-buumi – sanotaan että Suomessa on väkilukuun suhteutettuna eniten terveysalan startup-yrityksiä maailmassa. Meillä on ehdottomia vahvuuksia: mobiili- ja IT-teknologiat, lääketieteellinen osaaminen, edelläkävijyys biopankeissa ja hyvät terveystietoja sisältävät rekisterit. Mutta miksi moni suomalainen terveysalan uusi tuote tai palvelu jää tähdenlennoksi tai ei menesty kansainvälisillä markkinoilla lainkaan?

Pahin pullonkaula on asiakaslähtöisen kehittämisen puute. On välttämätöntä, että lääkärit, hoitajat ja potilaat eli asiakkaat kehittävät kansainvälisesti skaalautuvia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa. Tarvitsemme sairaaloihin yhteiseen kehittämiseen sopivia ympäristöjä ja kehitteillä olevien ratkaisujen testausalustoja. Myös valtion aktiivisella osallistumisella ja erityisesti ministeriöiden yhteistyöllä on tässä tärkeä rooli.

Digitaalisuus voi mullistaa terveydenhoitomme, jos vain tahdomme. Etälääkäripalvelut ovat jo tätä päivää. Esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa jo hyvin toimivia etälääkäripalveluja asiakkailleen. Oman terveyden seurantaan on tarjolla monenlaisia välineitä, joita myös suomalaiset yritykset ovat kehittäneet. Näillä laitteilla koottavan tiedon yhdistäminen terveydenhuollon kokoamiin tietoihin tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon.

Tekes rahoittaa terveysalan digitalisoitumista Terveyttä biteistä -ohjelmassa (2014-2018) yhteensä noin 50 miljoonalla eurolla. Ohjelma suuntaa rahoitusta nimenomaan yhteiskehittämishankkeisiin, joissa syntyy kansainvälisiä digiterveyden menestystarinoita. Niihin talkoisiin tarvitaan kaikkia mukaan.

Auli Pere
Ohjelmapäällikkö Terveyttä biteistä -ohjelmassa

Pia Mörk