Vihreä kasvu yritysten liiketoiminnan ytimessä

Vihreä kasvu on nykyisin tärkeä muutosvoima. Yhä useammalla globaalilla yrityksellä kannattavinta bisnestä on juuri liiketoiminta, jossa tuodaan ratkaisuja vaikkapa luonnonvarojen niukkuuteen liittyviin haasteisiin. Esimerkiksi Kiinassa ilmanlaadun parantaminen on jo välttämättömyys. Samalla se on mahdollisuus monelle puhtaiden teknologioiden eli cleantech-alan yritykselle myös Suomessa.

Amerikkalaisen yliopiston MIT:n ja Boston Consulting Groupin viime vuonna julkaisemassa tutkimuksessa tuotiin esille vahva yhteys yritysten ydinliiketoiminnan ja vihreän kasvun välille. Globaaleja yrityksiä, jotka ovat pystyneet muuttamaan uhkat mahdollisuuksiksi, yhdistää esimerkiksi valmius muuttaa liiketoimintamalliaan tarpeen mukaan. Yrityksissä on ymmärrys siitä, että asiakkaat eivät aina ole valmiita maksamaan "vihreämmästä" tuotteesta enemmän. Lisäksi yrityksen johto tukee vahvasti vihreää kasvua ideoista lanseeraukseen asti.

Vihreässä kasvussa on viime kädessä kyse muutoksen synnyttämistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Moni yritys on jo huomannut, että esimerkiksi kaatopaikoille vietävät jätevirrat voi kääntää raaka-aineiksi ja korkeamman lisäarvon tuotteiksi.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Maailmalle päästäkseen moni yritys tarvitsee myös onnistumisia ja referenssikohteita kotimarkkinoilla. Sellaisia saadakseen yritykset tarvitsevat hankkeisiinsa julkista innovaatiorahoitusta.

Kari Herlevi