Sari Arho Havrén: Kiinalaisten uusi motto - innovoi tai katoa

Kiinaa ei voi enää ohittaa innovaatiovertailuissa. Tuore China Innovation Survey 2014 paljastaa, että innovaatiotoiminta on tärkeysjärjestyksessä huipulla 42 prosentille kiinalaisista yrityksistä kun se on ylinnä vain 21 prosentille kansainvälisistä suuryrityksistä.

China Innovation Surveyn taustalta löytyvät globaali liikkeenjohdon konsultointiyhtiö Strategy& sekä Benelux Chamber of Commerce, German Chamber of Commerce in China, China Europe International Business School ja Zhejiang University School of Management. Tutkimuksessa haastateltiin lähes 400:aa johtohenkilöä johtavista paikallisista ja kansainvälisistä suuryrityksistä Kiinassa.

Tässä tärkeimmät löydökset. Aika vakavaa luettavaa.

Kiina on innovaatiotoiminnan moottori. Selvityksessä haastatelluista kansainvälisten yritysten johtajista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että kiinalaiset kilpailijat ovat vähintään yhtä innovatiivisia tai innovatiivisempia kuin he itse.

Yritysten ylin johto vetää innovaatioita. Kiinassa on siirrytty kilpailussa aikaan "innovoi tai katoa". Kiinalaiset johtajat osoittavat enemmän henkilökohtaista sitoutumista ja vastuuta innovaatiotoimintaan kuin heidän vastaavat johtajatason kollegansa kansainvälisissä suuryrityksissä.

Innovaatiostrategiat ovat erilaisia ja kehittyvät. Kiinalaiset yritykset, jotka noudattavat niin sanottua need seeker -strategiaa, ovat huomattavasti edellä kansainvälistä verrokkiryhmäänsä. Tähän on pitkälti syynä Kiinan ultrakilpailtu markkina.

Kiinalaiset yritykset kansainvälistävät innovaationsa eritavoin kuin kansainväliset kilpailijansa. Kansainvälistyvät kiinalaiset yritykset ovat avoimia. Ne etsivät aktiivisesti yhteistyötä, rakentavat osaamista, luovat verkostoja ja tekevät yritysostoja tarpeen mukaan. Innovaatiotoiminta on ensimmäinen prioriteetti 31 prosentille kiinalaisista kansainvälistyvistä yrityksistä, kun verrokkiluku muilla kansainvälisillä yrityksillä on 21 prosenttia.

Suurin osa innovatiivisimmista kiinalaisyrityksistä tulee high-tech tai internet-sektorilta. Kahdeksan kymmenestä Kiinan innovatiivisimmasta yrityksestä toimii näillä aloilla. Myös nämä sektorit Kiinassa ovat korkeasti kilpailtuja, joka osaltaan puskee innovaatioita eteenpäin.


Sari Arho Havrén
Kirjoittaja analysoi innovaatioiden ja liiketoiminnan tulevaisuutta Tekesin toimipisteessä Shanghaissa