Sari Arho Havrén: Kiina muuttuu – Future Watch seuraa

Kiinassa riittää vauhtia: kaksi kuukautta on kuin vuosi Suomessa. Seurattavaa riittää poliittisesti, taloudellisesti, demografisesti ja sosiaalisesti. "Just name it" ja jotain uutta on ilmassa. Heti herätessä en malta olla tarkastamatta Twitteriä, ja pian perään luen iPadilta South China Morning Postin, joka lienee Aasian laadukkain sanomalehti.

Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteerin, presidentti Xi Jinpingin Kiina on fundamentaalisesti erilainen kuin Kiinat aikaisemmin. Siksi tietomme ja ymmärryksemme on oltava entistä ajankohtaisempaa. Xi Jinping on tarttunut ruoriin isännän ottein, vaikka valta onkin vielä sementoimatta. Taustalla hääräävät entiset presidentit Hu Jintao ja Jiang Zemin. Tästä syystä Xi Jinping on perustanut politbyroon ulkopuolelle työryhmiä (committees), joiden kautta muutoksia kokeillaan yritys-erehdys-periaatteella. Brändin rakentamiseen kuuluvat puhe Kiina-unelmasta (China Dream), kivenkova asenne Japanin saarikiistoihin ja korruption vastainen kampanja. Nykytilaa onkin kuvattu jopa moderniksi kulttuurivallankumoukseksi.

Suomalaisia yrityksiä toimii Kiinassa (mukaan lukien Hongkong) noin 400, ja investointimme Kiinaan ovat suuremmat kuin OECD-mailla keskimäärin. Team Finland Future Watch -raportti "China Growth Paths" julkistettiin maaliskuussa. Raportti antaa mainion perustan Kiinan muutosten seuraamiselle. Siinä keskitytään tarkastelemaan erityisesti Länsi- ja Sisä-Kiinan muuttuvaa liiketoimintaympäristöä, mutta myös koko Kiinan tasolla tapahtuvaa kehitystä 2-5 vuoden aikajänteellä.

Ei ole enää uutinen, että Kiina on muuttumassa maailman tehtaasta maailman suurimmaksi markkinaksi. Moni on pelästynyt Kiinan kasvuvauhdin hidastumista, mutta täytyy muistaa, että Kiina kasvaa edelleen nopeimmin koko Aasiassa, vaikka nykyisetkin kasvuluvut ovat valitettavasti vääriä. Ensi vuonna kasvun odotetaan virallisesti olevan 7,5 %, mutta todellisuudessa lienemme lähempänä 5,5 %:ia. Taustalla lukujen epäsuhdassa on Kiinan tilastovirheitä, joita tullaan pikkuhiljaa korjaamaan oikeaan suuntaan (kasvoja menettämättä).

Kasvulukuihin ei kuitenkaan tulisi liikaa tuijottaa, sillä käynnissä oleva rakennemuutos tarjoaa myös mahdollisuuksia. Kiinan demografian muutokset ovat taustalla suurena ajurina. Suurin työvoimareservi Sisä-Kiinasta on jo käytetty, ja väestörakenteen muutos johtaa teollisuustyöväestön puutteeseen ja yliopistokoulutettujen liikatarjontaan. Toisaalta Kiina ei tue enää alhaisen jalostusasteen tuotantoa, vaan arvoketjuissa halutaan nousta ylöspäin.

Suurimman migraation aika itärannikolle onkin ohi. Tulevina vuosina Sisä-Kiinan kaupungit tulevat kasvamaan suhteessa eniten – yhteensä jopa yli 100 miljoonalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Sisä-Kiinan kehitys on investointivetoista, mutta sosiaaliturvan kehittyessä yksityisten ihmisten kulutus kasvaa yhä enemmän. Kiinassa tulee olemaan 800 uutta aluetta, jossa kuluttajien käytettävissä olevat tulot ovat viiden vuoden päästä korkeammat kuin tänä päivänä Shanghaissa.

Muutokset ovat ajaneet globaalit yritykset valmistautumaan tulevaisuuteen ns. China plus 1 -strategialla. Uusia kasvumarkkinoita haetaan aggressiivisesti muualta Aasiasta Kiinan lisäksi. Samalla trendinä näyttää olevan johtaa kokonaisvaltaisesti koko Aasian liiketoimintaa eikä maita siiloittain. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Kiinasta oltaisiin lähdössä pois, sillä kansainvälisessä kilpailussa Kiinasta ei yksinkertaisesti voi olla pois.

Kansainvälistymisen ja toisaalta väestönrakenteen muutoksen johdosta kiinalaisyritykset pyrkivät nostamaan automaation ja valmistettujen tuotteiden tasoa vastaamaan "mid-market" -segmentin vaatimuksia. Suomalaisyrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia myydä valmistusteknologiaa ja komponentteja kiinalaisille, mutta sopeuttaen niitä paikalliseen tekniseen tasoon ja kustannuksiin.

Kiinalaisyritysten voimistuva kansainvälistyminen on jo megatrendi, joka avaa meille noin viiden vuoden ikkunan joko tehdä yhteistyötä tai kilpailla kiinalaisten kanssa. Globaalit yritykset pohtivatkin nyt strategioitaan uusiksi. Samalla kiinalaiset valtiolliset ja yksityiset yritykset hakevat mahdollisuuksia yritysostoihin ja uusien markkinoiden avaamiseen. Suomalaisyrityksillä on tässä merkittävä mahdollisuus.

Kiinan osalta myös suomalaisyritysten on mietittävä, miten asemoitua kansainväliseen kilpailuun, kiinalaisten kanssa toimimiseen Kiinassa ja Kiinan ulkopuolella. Suomalaisten tai länsimaisten asiakkaiden palvelun aika, myös alihankkijana, alkaa olla ohi. Katseet on käännettävä kiinalaisiin ja aasialaisiin asiakkaisiin. Globaaleilla markkinoilla kilpailu tulee vaatimaan aasialaisen loppuasiakkaan ymmärtämistä ja arvolupausta aasialaisen asiakkaan silmissä.

Sari Arho Havrén
Consul, Innovation
Tekes Shanghai

 

Team Finland Future Watch – Näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen

Kiinan kasvuväylät -raportti on osa Team Finland Future Watch -palvelua, joka tuo kansainvälistä ennakointitietoa yritysten hyödynnettäväksi. Tiedon avulla yritys pystyy kehittämään liiketoimintaansa ja suuntaamaan kehitystyötään. Future Watch -palvelu on tarkoitettu erityisesti kansainvälistä kasvua tavoitteleville pk-yrityksille, jotka osallistuvat esimerkiksi Kasvuväylä-ohjelmaan tai Tekesin ohjelmiin. Palvelut muodostetaan yritysryhmille, mutta yksittäiset yritykset ovat tiedon hyödyntäjiä.

Lue raportti "China Growth Paths – Understanding Future Business Trends in China", Team Finland Future Watch Report, 3/2014 (pdf)

Team Finland Future Watch -palvelu


Eeva Landowski