Martti Äijälä: Rahoitusta löytyy rohkeimmille

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa tarvitsemme pk-yrityksiämme enemmän kuin koskaan, koska uudet työpaikat syntyvät pääosin niihin. Jotta yritys voisi kasvaa merkittäväksi työllistäjäksi, siltä edellytetään usein tähtäämistä kansainvälisille markkinoille. Suomen kotimarkkinat ovat monella alalla liian pienet. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää kilpailukykyisiä tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Halu kansainvälistyä ei kuitenkaan yksinään riitä, vaan tarvitaan lisäksi tutkimus- ja kehitystoimintaa uusien kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen sekä osaamisen aikaansaamiseksi.

Tämänhetkisestä taloustilanteesta ja ekonomistien madonluvuista huolimatta pk-yritysten kysyntä Tekesin tutkimus- ja tuotekehitysrahoitukselle on edelleen korkealla – huippuvuoden 2011 tasolla. Tämä osoittaa, että yritykset uskovat ja panostavat tulevaisuuteen, koska Tekesin rahoitusta saadakseen yrityksen on itse maksettava puolet kehityskustannuksista. Rohkeutta ja riskinottohalua siis löytyy.

Tekesin rahoitusta saadakseen pelkkä tuotekehityshanke ei riitä. Yrityksen pitää osata kasvattaa myös kansainvälistä liiketoimintaosaamista, asiakasymmärrystä, logistiikkaa ja hinnoittelua. Vasta silloin innovatiivisista tuotteista ja palveluista syntyy uutta kannattavaa liiketoimintaa ja työpaikkoja. Tekesin rahoittamissa hankkeissa onkin nykyään lähes aina mukana asiakaskartoituksia, pilotointia ja kaupallistamisen suunnittelua. Yrityksen haluun kasvaa ja kansainvälistyä liittyy aina riskejä, mutta tällaisissa hankkeissa Tekes voi olla osarahoittajana ja riskinjakajana.

Kansainvälistymistä ja verkottumista voi opetella myös tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa. Kansallisen rahoituksen lisäksi on tarjolla useita kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja, joita Tekes välittää ja koordinoi. Tammikuussa alkava EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelma on näistä merkittävin, ja sen erityisenä fokuksena ovat pk-yritykset. Myös Venäjän, Kiinan, Kanadan ja Saksan kanssa on yhteiset rahoitusohjelmat, joissa Tekes rahoittaa suomalaista yritystä ja kansainvälinen kumppani oman maansa yritystä tai tutkimusryhmää. Yhteisen tuotekehityksen lisäksi näissä hankkeissa syntyy paljon uusia verkostoja, kumppanuuksia ja näkyvyyttä, jotka auttavat liiketoiminnan laajentamisessa.

Team Finland -verkosto on saanut paljon näkyvyyttä ja lisännyt yritysten odotuksia. Kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pk-yrityksille on tarjolla useita palveluja. Työ- ja elinkeinoministeriön toimijoiden yhteinen Kasvuväylä-palvelu tarjoaa yrityksille oman Kasvuluotsin, joka etsii yrityksen liiketoiminta- ja kansainvälistymissuunnitelmien pohjalta sille parhaiten sopivat julkiset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut. Näin yritykset, jotka eivät julkista rahoituskenttää vielä täysin tunne, voivat nopeuttaa etenemistään. Market Access -ohjelmissa Tekes voi rahoittaa yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämistä maailman huippuyliopistojen MBA-opiskelijoiden kanssa USA:ssa, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Tekesin rahoituksen tavoitteena on luoda kasvua. Onneksi pk-yrityksissä löytyy paljon kasvu- ja uudistumishaluisia yrityksiä, joiden tulevaisuuteen on mielekästä investoida myös veronmaksajien rahoja. Tekesin rahoitus pk-, startup- ja vanhemmille yrityksille vuonna 2013 on noin 230 miljoonaa euroa. Yritykset itse satsaavat hankkeisiinsa vähintään saman verran. Rahoitusta saaneista uusista tuotteista ja palveluista odotetaan tulevaisuudessa viiden miljardin euron liikevaihtoa.

Martti Äijälä
Johtaja, kasvuyritykset
Tekes