Puhdas ilma on perusoikeus

Kiinalainen Chen Guangbiao tölkittää puhdasta ilmaa ja myy sitä 60 senttiä/tölkki pekingiläisille. Ratkaisusta ei ole apua niille yli 20 miljoonalle kaupunkilaiselle, jotka altistuvat saastuneelle ilmalle päivittäin.

Kiina onkin käynnistänyt sodan ilman saastumista vastaan. Ongelman ratkaisuun tullaan sijoittamaan satoja miljardeja euroja lähivuosina. Taistelu avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita Team Finland -verkosto pyrkii edistämään Beautiful Beijing -yhteistyöalustalla.

Kiinan ympäristönsuojeluministeriö johtaa toimenpiteitä ilman laadun kohentamiseksi monikohtaisella ohjelmalla, joka sisältää tavoitteen vähentää päästöjä 25 prosenttia vuoden 2012 tasosta vuoteen 2017. Keskeisimmät saastumisen syyt ovat teollisuuden päästöt ja liikenne. Hiilen osuus Kiinan primäärienergian kulutuksesta on lähes 70 prosenttia, suurin yksittäinen syy kaupungin savusumuun ovat ajoneuvoliikenteen päästöt.

Koska keskiverto kaupunkilainen viettää noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa, on puhtaan sisäilman merkitys ihmisten hyvinvoinnille suuri lyhyellä aikajänteellä. Sisäilman laatua voidaankin parantaa nopeasti ja suhteellisen pienillä investoinneilla mm. suomalaista teknologiaa hyödyntäen.

"Saastumisen alkuperäisten syiden ratkaiseminen on ainoa kestävä ratkaisu, kun ilman saastumista pyritään suitsimaan Kiinassa. Politiikkatoimet ja regulaatio tulevat olemaan merkittävimmät työkalut tässä kampailussa", sanoo yksikönpäällikkö Kari Hiltunen Tekesin Pekingin toimistosta.

Korkeantason tukea yrityksille

Beautiful Beijing -alustan käytännön tekemisestä ovat vastanneet Finpro ja Tekes. Hankkeen alussa ne kokosivat yhteen suomalaisten yritysten valmiina olevat kustannustehokkaat kokonaisratkaisut, joilla on suora vaikutus ilmanlaatuun. Energiaan, rakentamiseen, liikenteeseen, teollisuuden prosesseihin ja ilmanlaadun monitorointiin liittyvät ratkaisut tarjottiin keskustelun avauksena kiinalaisille.

Finpro selvittää hankkeessa kiinalaisten tarpeita ja etsii uusia yhteistyöalustoja sekä pilotointikohteita Pekingistä ja laajemmin Kiinasta.

"Olemme tunnistaneet puolenkymmentä laajaa rakentamiskohdetta yhdessä pekingiläisten viranomaisten ja yritysten kanssa, jonne toivotaan ekotehokkaita energiaratkaisuja. Myös sisäilman laatuun liittyvä pilottihanke on nyt rakennettu ja käynnissä", toteaa johtaja Eero Siitonen Pekingin Finprosta.

Team Finland -toimijoiden jatkuva keskusteluyhteys kiinalaisiin viranomaisiin on edistänyt myös yritysten menestystä Kiinassa. Yritykset ovat saaneet solmittua kauppoja, joista esimerkkinä mainittakoon mm. Oilon, BMH ja Pegasor.

Rohkeutta kansainvälistyä

Beutiful Beijing -alustan ensimmäinen vaihe on päättymässä. Perustukset pitkäjänteiselle yhteistyölle on saatu rakennetuksi. Keskeiset toimijat sekä Suomessa että Kiinassa ovat sitoutuneet kehittämään ratkaisuhakuista yhteistyötä. Beautiful Beijingssä on mukana puolen sataa yritystä Suomesta.

Puhtaat ympäristömyönteiset ratkaisut ovat Suomen Kiina-yhteistyön kärjessä myös ensi vuonna. Beautiful Beijing jatkaa uudessa käynnistyvässä Finpron vetämässä kasvuohjelmassa vahvistetuin resurssein Team Finland -hengessä.

"Beautiful Beijing -alustan yhtenä keskeisistä tavoitteista on tehdä Suomea tunnetuksi yhtenä cleantechin kärkimaista. Tässä tiimimme on onnistunut hyvin. Tähän mennessä eri kiinalaisissa medioissa on ollut jo 288 alustaan liittyvää juttua saavuttaen 4.8 miljardia näyttökertaa", painottaa Finpron Peking ja Shanghain yksiköiden päällikkö Seppo Selkälä.

"Paremman vaikuttavuuden ja koordinaation saavuttamiseksi kaikki cleantech-yhteistyö Kiinan kanssa pyritään yhdistämään Beautiful Beijing -alustalle. Sen vuoksi uusi Beautiful Beijing laajennetaan kattamaan kaikki Kiinan keskeiset ympäristöhaasteet, ilman lisäksi maaperä ja vesi sekä maantieteellisesti koko Kiina. Ilmanlaatu tulee olemaan kuitenkin keskeisin osa BB- yhteistyötä. Laajennuksen myötä BB:n korkean tasoon imagoa voi hyödyntää laajempi joukko suomalaisia yrityksiä kaikkialla Kiinassa", Kari Hiltunen korostaa.

Kari Hiltunen, Tekes Peking
Seppo Selkälä, Finpro Peking & Shanghai
Eero Siitonen, Finpro Peking

Kuvassa vasemmalta Eero Siitonen, Kari Hiltunen ja Seppo Selkälä.

Englanninkieliset Beautiful Beijing -verkkosivut

Sanna Nuutila