Minna Hendolin: Suomi yksilöllistetyn terveydenhoidon kärkimaaksi

Suomi on saanut merkittävän valttikortin kilpailtaessa kansainvälisesti terveysalan investoinneista ja uudesta liiketoiminnasta: meillä on luotu julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteinen näkemys terveysalan tutkimus- ja innovaatioalan kasvun askeleista.

Kolme ministeriötä (TEM, STM, OKM) sekä Tekes ja Suomen Akatemia ovat luoneet yhteistyössä terveysalan toimijoiden kanssa uuden terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ministeriöt ovat yhdessä tarkastelleet terveysalaa innovaatiotoiminnan ja elinkeinoelämän kasvun näkökulmasta sekä sitoutuneet yhteiseen toimintaohjelmaan.

Strategiassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijä hyödyttäen ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Kun saamme terveysalalle lisää uusia yrityksiä, kasvavaa liikevaihtoa, kansainvälisiä investointeja ja tutkimuskumppanuuksia, ja suomalainen terveydenhuolto saa aikaisempaa paremmin käyttöönsä uusimman tutkimustiedon ja hoitomenetelmät, myös kansalaiset saavat uusia keinoja terveytensä ylläpitoon. Kaikki siis hyötyvät.

Yksi keskeinen syy strategian tekemiselle on, että vaikka Suomi on panostanut merkittävästi julkisia varoja terveyteen liittyvään tutkimukseen ja noussut monella sektorilla terveysalan tieteen maailman kärkeen, tutkimusinvestointia ei ole kuitenkaan pystytty täysimääräisesti hyödyntämään yhteiskunnallisesti eikä liiketoiminnassa. Suomella on erinomainen mahdollisuus henkilökohtaisen terveydenhoidon ja siihen liittyvän liiketoiminnan kärkimaaksi. Tähän on nyt realistiset mahdollisuudet.

Tekesillä on innovaatiorahoittajana tärkeä rooli tavoitteiden täyttämisessä. Tekes on jo tarttunut rivakasti toimeen mm. käynnistämällä uuden ohjelman valmistelun yksilöllistetyn terveyden alueella sekä työstämällä Horizon 2020 -ohjelman hyödyntämisen suunnitelmaa terveysteeman osalta. Työ- ja elinkeinoministeriö teki kevään kehysriihessä merkittävän linjauksen nostamalla terveysalueen yhdeksi julkisen pääomasijoitustoiminnan painopisteeksi.

Suomen innovaatiojärjestelmä on kansainvälisesti tunnustettu yhdeksi maailman kehittyneimmistä alan ekosysteemistä. Tämän hetken haasteellisessa kansantalouden tilanteessa tämä koneisto on viritettävä entistä tehokkaammaksi ja haettava rohkeasti uutta kasvua alati kasvavasta terveysalan markkinasta. Teemme tästä yhdessä totta!

Johtaja Minna Hendolin
Elinvoimainen ihminen -vastuualue