Marja-Riitta Mattila-Nurmi: Potentiaalia ja innostusta hakemassa – hankintakyvykkyyttä ja älykkäitä ratkaisuja generoidaan Pirkanmaalla

Kuluva vuosi on ollut uusien toimintatapojen jalkauttamista julkisiin hankintoihin Pirkanmaalla. Olemme toteuttaneet innovatiivisten hankintojen valmennus- ja sparrausprosessin, jossa kuntien ja kuntayhtymien suunnitteilla olevia hankintoja on sparrattu uuteen uskoon. Läpinäkyvyyttä on lisätty ja asiantuntijuutta yhdistetty.  Julkinen sektori on havaitsemassa roolinsa isojen muutosten liikkeelle sysääjänä.

Sopivia sparrattavia hankintoja etsittäessä löytyi myös muuta mielenkiintoista. Tampereen teknillisen yliopiston kanssa toteutetaan parhaillaan selvitystä yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kokonaisuudesta ja siitä, miten nykyistä yhtenäisemmällä suunnittelulla ja toteutuksella voidaan saada yhteiskunnalle kustannus- ja palvelutasovaikutuksia. Iso potentiaali löytyi laajan data-aineiston keräämisen ja sen analysoimisen perusteella. Seuraavaksi syntyy kokonaisuuden kannalta edullisia ratkaisuja kuljetusten uudella tavalla järjestämiseksi koko maassa.  Tämä on siinä mielessä merkittävää, että kokonaiskuva yhteiskunnan korvaamista kuljetuksista (Kela, kunnat ja ELY-keskusten hankkima avoin joukkoliikenne) on tähän mennessä puuttunut niin kunnista kuin koko maastakin.  Tämä kuvaa hallintomme siiloutumista ja sitä, miten kauas itse asiakkaasta on jouduttu. Visiomme on nyt yksinkertaistaa asioita asiakkaan näkökulmasta niin, ettei hänen tarvitse palvelua tilatessaan tietää, mikä kyyti hänellä on tai kuka sen korvaa.

Tällainen isojen potentiaalien hahmottaminen on innostanut mukana olevat Pirkanmaan kunnat. On tullut ymmärrystä siitä, mistä jäädään paitsi, jos ei olla mukana uudistumassa. Kuva kokonaisuudesta ja suunniteltujen muutosten vaikuttavuudesta on tarpeen, jotta parannuksille voidaan asettaa selkeät tavoitteet. Uudistuvan yliopiston työkalut ja dynaaminen yhteiskuntarajapinta näyttävät voimansa. Muita isoja muutosteemoja voivat olla vaikka cleantech, hyvinvointipalvelut, infrastruktuuri ja rakentaminen.  Niitä haarukoidaan nyt yhdessä. Uudistuva kunta tarvitsee myös uutta, osaavaa keskijohtoa. Se on myös houkutteleva pelikenttä ja markkina startupeille ja uudelle liiketoiminnalle.

Tällaiset pohjustusselvitykset tuottavat tarvittavaa tietoa hankintojen pohjaksi. Niillä rakennetaan yhteistyötä ja uutta toimintakulttuuria. Ne auttavat myös ulottumaan tarjolla olevaan innovatiivisten hankintojen Tekes ja Horisontti 2020 -rahoitukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Suomessa kunta nähdään edelleen vain palvelujen tuottajana, vaikka se voisi toimia lujana kehittämisalustana yhteiskunnan toimintojen uusiutumiselle. On vaikeaa nähdä, millä muulla taholla voisi olla parempi paikka uusien toimintatapojen kehittämisessä, yhteistyöhön motivoimisessa ja erilaisten kumppanuuksien hakemisessa. Aika muutokselle on paras mahdollinen. Aikaan liittyvät ongelmat, suuret haasteet ovat jo täällä.  

Pirkanmaalla on tarkoitus ensi vuonna harpata aimo askel eteenpäin innovaatioiden ja uusien ratkaisujen hankkimisessa.  Seuranta toteutetaan osana maakunnallista innovaatiotoiminnan tilannekuvaa.

Kirjoittaja, Pirkanmaan liitossa Innovaatio- ja tulevaisuusryhmässä kehittämispäällikkönä toimiva Marja-Riitta Mattila-Nurmi, kattaa pöytää, kutsuu koolle ja ottaa koppia ilmassa olevista jutuista. Pirkanmaan liiton tavoitteena on olla mukana luomassa uusia ihmisiä, menestyksen malleja ja uutta toimintakulttuuria.

Eero Lukin