Kari Komulainen: #uudistuvateollisuus – liiketoimintaa älykkäistä tuotteista ja tuotannosta

Vaikka digitalisaation perusteknologiat, kuten mikropiirit ja internet, ovat jo vuosikymmeniä vanhoja, muuttavat ne kiihtyvällä vauhdilla kokonaisia toimialoja. Vähittäiskauppa ja media ovat esimerkkejä liiketoiminnoista, joita digitalisaatio juuri nyt muokkaa perusteellisesti. Vastaava murros on käsillä myös valmistavassa teollisuudessa.

Teollisuus on jo monin tavoin hyödyntänyt tietotekniikkaa paitsi tuotteissa ja niiden suunnittelussa, myös tuotannon ohjauksessa ja automatisoinnissa. Silti tulossa olevat, teollisen internetin ja uusien valmistusteknologioiden vauhdittamat muutokset ovat niin perinpohjaisia, että esimerkiksi saksalaisen teollisuuden etujärjestöt kutsuvat kehitysvaihetta nimellä 'Teollinen vallankumous 4.0'.

Teollinen internet on teollisen vallankumouksen keskeinen ajuri. Tuotteet ja järjestelmät kykenevät keräämään tietoa toiminnastaan ja vaihtamaan sitä keskenään. Reaaliaikainen kommunikointi ulottuu myös tuotantoyksiköiden väliseen tietoliikenteeseen ja kokonaisten arvoverkostojen ohjaukseen. Kun kyky tuottaa ja hyödyntää isoja tietoaineistoja kehittyy, kyetään älykkäiden tuotteiden varaan rakentamaan myös monenlaisia palveluja. On arvioitu, että tavaroiden internetin (Internet of Things, IoT) synnyttämästä uudesta liiketoiminnasta 80 prosenttia on palvelubisnestä.

Teollisen internetin rinnalla tuotantokäyttöön ovat työntymässä uudet valmistusteknologiat, kuten ainetta lisäävä valmistus (3D-printtaus). Kun valmistettavuuden rajoitteet eivät enää entiseen tapaan ohjaa komponenttien ja tuotteiden suunnittelua, saadaan tuotteiden ominaisuuksia niin geometrian kuin materiaalien osalta optimoitua. Myös tuotannon sijoittaminen lähemmäksi asiakkaita, tuotannon hajauttaminen ja tuotteiden asiakaskohtainen räätälöinti helpottuvat. Teollisen internetin tapaan uusilla valmistusteknologioilla on näin suuri vaikutus valmistavien yritysten liiketoimintamalleihin.

Kun PC-tietokoneet alkoivat ilmestyä koteihin, povattiin että niitä käytetään etupäässä sähköisenä reseptiarkistona. On riski, että myös teollista internetiä ja uusia valmistusteknologioita tyydytään soveltamaan nykyisiin tuotteisiin, vaikka uuden teknologian avulla olisi luotavissa tyystin uudenlaisia tuotteita ja palveluita.

Viime kädessä tähdellisintä on keskittyä asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Internetin tähänastisesta hyödyntämisestä on myös opittavissa se, että digitalisaatio muokkaa perinpohjaisesti liiketoimintamalleja. Näissä muutoksissa alakynteen jäävät yritykset, jotka uskoivat että muutos ei niihin saakka ulotu.

Käynnistyneessä murroksessa edelläkävijät korjaavat suurimmat hyödyt. Muut voivat joutua kokemaan digitalisaatiosta vain sen nurjat puolet nykyisten liiketoimintojen menetyksinä. Tekes rahoittaakin edelläkävijöitä, jotka haluavat uudistaa tuotteita, palveluja ja tuotantoa teollisen internetin ja uusien valmistusteknologioiden avulla.

Kari Komulainen
palvelujohtaja, kasvuyritykset
Tekes
Twitter: @KariKomulainen #uudistuvateollisuus