Jussi Kajala: Mitä tapahtuu, kun konkurssi koittaa?

Olemme viime vuosina saaneet luotua Suomeen paremman yrittämisen kulttuurin, alkaneet hyväksyä epäonnistumisia ja kasvattaneet riskinsietokykyämme. Uusi sukupolvi perustaa kannustavassa ympäristössä lupaavia yrityksiä, kuten Venuu, Ovelin ja Nordic Business Forum.

Nykyisessä taloustilanteessa niin yrittäjiä kuin heidän sidosryhmiään mietityttävät yritystoiminnan riskit. Myös Tekesiä korkean riskin rahoittajana kiinnostaa, kannustammeko suomalaisia yrityksiä oikeanlaiseen riskinottoon. Tutkimustalo Tempo Economics tekee paraikaa selvitystä niistä Tekesin asiakasyrityksistä, joiden toiminta on lakannut 2000-luvulla. Tutkimuksessa selvitetään, mitä tapahtuu näiden yritysten henkilöstölle, osaamiselle ja asiakkuuksille eli aineettomalle pääomalle sen jälkeen, kun yrityksen toiminta on loppunut. Mitä tapahtuu, kun konkurssi koittaa?

Vuonna 2013 Tekesin asiakkaista konkurssiin meni 67 yritystä. Tekesillä on vuosittain noin 5000 asiakasta, joille on maksettu rahoitusta viimeisen viiden vuoden aikana tai joilla on jäljellä Tekesin lainaa. Eli asiakaskannastamme menee vuosittain noin 1 prosentti konkurssiin.

Tempo Economicsin tekemän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin puhelimitse 200 toimintansa päättäneen yrityksen edustajaa. Haastatelluista noin 140 oli toiminut yrityksessä, jonka toiminta oli päättynyt konkurssiin. Muita syitä toiminnan päättymiselle olivat muun muassa yritysjärjestelyt sekä hallitut alasajot.

Suurin osa, noin 60 prosenttia haastatelluista piti Tekesin rahoitusta merkittävänä tai jopa ratkaisevana yritysten tuotekehitystyössä. Kyseessä on siis yritysjoukko, jonka toimintaan Tekes on vahvasti panostanut.

Konkurssien työttömyysvaikutus on yllättävä: kyselyyn vastanneista vain pieni osa (13 %) ilmoittaa, että yrityksen keskeistä henkilöstöä on jäänyt työttömäksi toiminnan päättymisen jälkeen. Vastaajat arvioivat, että työntekijöiden ja myös yrityksen johdon osaaminen kehittyi päättyneessä yrityksessä. Tätä osaamista on edelleen hyödynnetty yritystoiminnan päättymisen jälkeen toisissa yrityksissä.

Suurin osa (83 %) henkilöstöstä on vastaajien tietojen mukaan pysynyt Suomessa yrityksen toiminnan päättymisen jälkeen. Ulkomaille töihin lähdetään pääosin Pohjois-Eurooppaan.

Noin puolessa (46 %) tapauksista toiminnan päättäneen yrityksen tuotekehityksen tuloksia hyödynnetään muissa yrityksissä. Vastaajat kuitenkin korostivat, että merkittävä asia on tuotekehitystyössä kehittynyt työntekijöiden osaaminen, jonka hyötyjä muissa yrityksissä ja organisaatioissa on vaikea arvioida.

Toimialoista edukseen esiintyy IT-ala. Sen osaajat ovat vastaajissa selkein ryhmä, jossa henkilöstö on yritysten toiminnan päättymisen jälkeen säilynyt samalla toimialalla. IT-alan vastauksissa korostuu se, että yritystoiminta on dynaamisempaa, kokeilevampaa ja usein lyhytaikaisempaa kuin muilla aloilla. IT-alalla toiminta on usein projektiluontoista niin, että lyhyen ajan sisällä osaamista hyödynnetään uusissa projekteissa uusissa yrityksissä.

Vaikka yritykseen sijoittaneet kärsivät konkurssitapauksissa pahojakin taloudellisia tappioita, näyttäisi siltä, että asiakaskuntamme riskiyrittäjien ei tarvitse pelätä aiheuttavansa työttömyyttä. Niin ikään on hyvä merkki, että 46 prosenttia tuotekehityksen tuloksista ei jää pöytälaatikkoon.

Epäonnistuminen ei missään nimessä saa olla tavoite tai kannustettava päämäärä, mutta riskinoton kannustimien tulee olla oikein valittuja suhteessa konkurssien haittoihin. Jatkaessamme yrittämisen kulttuurin kehittämistä tulee muistaa, että konkurssi ei tarkoita taitojen tai innovaatioiden katoamista. Henkilökohtainen riski yrittäjyydessä on vielä mielestäni liian kova verrattuna yhteiskunnallisiin hyötyihin. Työ yrittäjyyden ja riskinoton kannustamiseksi on vielä kesken.

Jussi Kajala
Asiantuntija
Vaikuttavuusarviointi


Haastattelututkimuksen tulokset aineettoman pääoman siirtymisestä yritystoiminnan päättyessä Tekesin asiakasyrityksissä

Tutkimus aineettoman pääoman siirtymisestä valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tulokset julkistetaan Tekesin verkkosivuilla.