Jenni Nevasalo: Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa

Työ muuttuu, maailma ympärillämme muuttuu ja me yksilöinä ja työyhteisön jäseninä. Välillä valitsemme itse uusia suuntia, usein sopeudumme muiden määrittämiin tilanteisiin. Joskus mennään rutiinilla, toisinaan päästään käyttämään kaikki aiemmin opittu ja lisäksi ratkomaan aivan uusia tilanteita. Eikö se ole sitä, että elämä menee eteenpäin?

Miltä työn tulevaisuus näyttää? Tekesin johtava työelämäasiantuntija, Tuomo Alasoini kokosi työelämään vaikuttavia trendejä ja hiljaisia signaaleja. Keskeisinä trendeinä nousivat esiin verkostomaisuus, yhteiskehittäminen, työn merkityksellisyys, integriteetin kasvu, työn tuunaaminen ja digitalisoituminen. Ikärakenne muuttuu siten, että työelämässä on entistä laajempi kirjo eri ikäpolvien edustajia ja sen myötä erilaisia ajatuksia siitä, millaista työn tekemisen pitäisi olla. Kuinka hyödynnämme erilaiset näkökulmat? Osaammeko hyödyntää asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme osaamista ja ajatuksia oman työpaikkamme tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä?

Tarvitsemme Suomeen lisää kasvuhalukkaita ja kansainvälistyviä yrityksiä luomaan työpaikkoja, tuomaan veroeuroja ja houkuttelemaan lisää ulkomaisia investointeja. Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti muutoksiin ja ovat tutkimuksen mukaan kehittäneet omaa työtään. Myös työntekijöiden osaaminen on korkealla tasolla. European Company Surveyn mukaan Suomi on organisaatiomuutosten määrässä Euroopan huippua, tuotteiden ja palveluiden uudistamisessa jäämme sen sijaan kauas eurooppalaisesta tasosta. Keskitymmekö vanhan viilaamiseen sen sijaan, että lähtisimme rohkeasti kokeilemaan jotain aivan uutta? Vai emmekö osaa hyödyntää kaikkea sitä osaamista ja kehittämisen halua, jota työyhteisöistämme löytyy?

Tekesin asiakasyrityksissä toimintaa on lähdetty kehittämään monin eri tavoin. Tamperelainen Vincit päätti hakea kilpailuetua tyytyväisistä työntekijöistä ja lupaa toteuttaa heidän unelmansa. Asiakkailleen he lupaavat rahat takaisin, jos asiakas ei ole tyytyväinen. Palautuksiin ei ole juuri tarvinnut turvautua.

Eräs jo eläkkeelle jäänyt konepajayrittäjä totesi: "Aina on uutta pitänyt keksiä ja löytää uusia keinoja kustannusten karsimiseen, jos haluaa pysyä kilpailussa mukana." Kyseisessä yrityksessä uudistumista haetaan tällä erää sillä, että työntekijöille annetaan lisää vastuuta oman työnsä organisoinnista ja seurannasta työmaalla. Työnjohtajaa ei kaikilla työmailla siten tarvita. Työ sujuu, tekijät ovat osaavia ja motivoituneita ja urakkakustannukset ovat laskeneet. Kukaan ei muutoksessa menettänyt työpaikkaansa, päinvastoin, yrityksen kyky ottaa isompia urakoita vastaan kilpailukykyisesti on entistä parempi.

Tekesin Liideri-ohjelma perustettiin puolitoista vuotta sitten kasvattamaan liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa suomalaisilla työpaikoilla. Visiona on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna 2020. Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana noin 70 Tekesin rahoittamaa kehityshanketta ja vajaat kymmenen tutkimushanketta, joissa jokaisessa lukuisa määrä osallistuvia yrityksiä. Hankkeissa osallistujat kehittävät tuotteita ja palveluja, parantavat niiden tuottamista ja uudistavat työnteon tapoja.

Miksi Tekes käynnistää Suomi tarvitsee 5 000 000 johtajaa haastekampanjan? Siksi, että uskomme Suomessa olevan kaikki menestyksen eväät pärjätäksemme. Näemme paljon rohkeaa uudistumista ja uudistamisen tahtoa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoissa, samoin yksittäisissä suomalaisissa. Mutta tarvitsemme paljon lisää rohkeutta, avarakatseista eteenpäin katsomista ja kokeilemista ilman takeita onnistumisesta.

Onnistunutta uudistamista on tehty paitsi Tekesin asiakasorganisaatioissa myös muualla. Haastamme kaikki kokemusten ja oivallusten jakamiseen. Jokaisella työntekijällä on hyviä ajatuksia, osaamista ja ideoita työn tai tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Tarvitsemme ne kaikki. Johtajilla on oma roolinsa rohkaisijoina, kannustajina ja haastajina.

Haastamme yrittäjät, johtajat ja kaikki työntekijät käyttämään osaamisensa työyhteisöjensä hyväksi. Samalla haastamme yhteistyöhön yli organisaatioiden rajojen, luottamaan siihen, että yhdessä nähdään enemmän vaihtoehtoja. Johtajuutta voi osoittaa jokainen, joka päättää ottaa vastuun oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämisestä – olla aktiivinen toimija omassa elämässään.

Haastamme kaikki uudistamaan suomalaista työelämää ennakkoluulottomasti ja eteenpäin katsoen.

Jenni Nevasalo
Tekes

Tutustu Liideri-ohjelman kampanjaan ja allekirjoita haaste