Sampsa Nissinen: Innovatiivisten ratkaisujen hankinnasta löytyy kokemuksia - lisää tutkittua tietoa tulossa

Julkiset hankinnat voisivat hyvin olla yksi Suomen talouden kasvun moottori. Hankintoja kehittämällä voidaan julkisia palveluita kehittää tuottavimmiksi ja vastaamaan entistä paremmin käyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Tämä edellyttää uusien ratkaisuja käyttöönottoa. Yrityksiä tuleekin haastaa mukaan kehittämään entistä parempia kokonaisratkaisuja julkiselle sektorille ja näitä ratkaisuja tulee myös hankkia.

Julkisissa hankinnoissa yritysten innovaatioita voidaan tukea monin tavoin. Oleellista on asettaa selkeät tavoitteet haettaville parannuksille ja samalla panostaa tarpeen määrittämiseen siten, että yrityksille jää valinnan vapaus tarpeen ratkaisemiseen. Samoin avoin markkinavuoropuhelu riittävän ajoissa on oleellinen osa prosessia. Innovatiivisille hankinnoille tyypillisiä piirteitä ovat lisäksi loppukäyttäjien osallistaminen tarpeen määrittämisessä, tulosten hankinta ja kannusteiden hyödyntäminen, neuvottelumenettelyjen käyttäminen sekä ICT:tä hyödyntävien uusien toimintamallien käyttäminen.

Tekesin Huippuostajat-ohjelmassa pyritään tukemaan juuri tätä ja Tekes on ollut rahoittamassa useiden innovatiivisten ratkaisujen hankinnan valmistelua viime vuosien aikana. Esimerkit ovat rohkaisevia, mutta kokemuksia ja osaamista tulee jakaa laajemmin, jotta hyvistä hankintaesimerkeistä syntyy pysyviä toimintamalleja ja markkinat muuttuvat vastaamaan kysyntään. Hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa Varsinais-Suomen ELY:n tulvavaroitusjärjestelmän hankinta, Porvoon ja Jyväskylän koulujen elinkaarimallihankkeet sekä Oulun useat pilotit eri toimialoilla, viimeisenä esimerkkinä lukitusratkaisukilpailutus ikäihmisten asumispalveluihin.

Onko meillä riittävästi tutkittua tietoa innovatiivisten ratkaisujen hankinnoista, niiden vaikutuksista ja hyödyistä tilaajille tai toimittajayritysten osaamisen kehittymiseen? Ymmärrämmekö esimerkiksi siitä, miten vastuullisuus ja cleantech huomioidaan julkisissa hankinnoissa tai miten ICT-hankinnoissa eri osapuolten tarpeet yhdistetään hankintaprosessiin? Entä miten innovatiivisissa hankinnoissa käytettävissä olevat sopimukset, kannustinmekanismit, riskien jakaminen sekä yritysten yhteistyömahdollisuudet kehittävät toimintaa tai miten julkiset hankinnat synnyttävät arvoa koko yhteiskunnalle?

Huippuostajat-ohjelmassa käynnistyi vuonna 2014 seitsemän tutkimushanketta, joissa selvitetään vastauksia juuri näihin kysymyksiin sekä luodaan uutta osaamista, jota kunnat ja yritykset voivat hyödyntää tulevissa hankinnoissa. Kokosimme syyskuussa tutkimushankkeiden toimijat yhteen pohtimaan, miten yhteistyöllä voisimme saada vielä enemmän irti hankkeiden tuloksista. Keskusteluissa syntyi useita hyviä ideoita ja päätimme mm. käynnistää kuukausittaisen blogin, johon jokainen tutkimushanke tuo vuorollaan oppeja ja ajatuksia hankintojen kehittämisestä.

Myöhemmin mukaan ilmoittautui muita tahoja, jotka ovat halukkaita kertomaan kokemuksistaan ja näkemyksistä innovatiivisten hankintojen saralla. Tavoitteemme on tuoda näille sivuille 1-2 kirjoitusta kuukaudessa ja tätä kautta levittää näkemyksiä niin tutkimuskentältä, yrityksiltä, kunnilta kuin muilta organisaatioilta hankintojen kehittämiseen. Kirjoituksilla haluamme haastaa kaikki mukaan jakamaan ideoita ja kokemuksia.

Sampsa Nissinen
Huippuostajat-ohjelman päällikkö, Tekes

Kuva: Susanna Lehto

Eero Lukin