Heikki Aro: Biotalous ei kasva pelkässä koeputkessa

Pilotit, testbedit, koetehtaat, showcaset, demonstraatiot. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kaikissa kyse on kuitenkin samasta asiasta: tehdään yhtä tuotekehityksen haastavimmista vaiheista eli kehitetyn menetelmän siirtämistä laboratorio-olosuhteista teolliseen valmistukseen. Eikä kyse ole puuhastelusta – riittävän suuressa mittakaavassa osoitettu toimivuus on usein ratkaiseva tekijä kaupallisessa onnistumisessa.

Perinteisesti pilotointityötä on tehty esimerkiksi teollisuuden omistamissa koetehtaissa, jotka ovat keskittyneet yhden toimialan tuotteisiin. Biotalousinnovaatioiden kaupallistamiseen keskittyviltä pilot- ympäristöiltä vaaditaan toisenlaista ajattelua. Toimivimmat biotalouden arvoverkostot ovat monialaisia, perinteiset toimialarajat ylittäviä laajoja kokonaisuuksia. Toimintamalli edellyttää kaikilta verkoston jäseniltä siilojen purkamista, teollisuuden ja pk-sektorin aitoa yhteistyötä, käyttäjälähtöisyyttä sekä entistä tiiviimpää vuorovaikutusta lainsäätäjien ja valvovien viranomaisten kanssa. Kaikki tämä vaatii myös sitoutuneisuutta muutokseen, aidosti kehittyvää biotalouden omistajuutta.

OECD:n tilastojen mukaan EU:n alueella toteutettavasta tutkimus- ja kehitystoiminnasta vain 6 prosenttia kohdistuu pilot-tyyppiseen, lähellä markkinoita olevaan tutkimukseen. USA:ssa vastaava luku on 48 prosentttia ja Kiinassa 58 prosenttia. Eurooppaa on synkimmissä arvioissa alettu kutsua globaalin biotalouden menetetyksi maanosaksi. Riski siitä, että heitämme hukkaan mittavat raaka-ainevarannot, pitkäaikaisen menetelmällisen tuotekehityksen tulokset ja uudet lupaavat tuoteaihiot sekä koko valtavan biopotentiaalin, kasvaa jatkuvasti.

Haaste on suuri mutta tarjoaa samalla poikkeuksellisen suuria liiketoimintamahdollisuuksia. Suomi voi tässä tavoiteasetannassa olla merkittävä päänavaaja. Viime viikkoina uutisoidut metsäteollisuuden investointiuutiset ovat lupaava päänavaus uudenlaisten rakenteiden ja toimintamallien kehittämiselle. Tekes haluaa olla mukana jakamassa riskiä uuden biotalouspohjaisen liiketoiminnan kehittämisessä globaaleille markkinoille.

Ohjelmapäällikkö Heikki Aro
Biotalous