Eero Silvennoinen: Team Finland Future Watch avaa bisnesmahdollisuuksia

Globaalin pelikentän tulevaisuuden tuntemus auttaa pk-yrityksiä menestymään. Team Finland -verkosto maailmalla ja Suomessa auttaa hahmottamaan tulevaisuutta, tunnistamaan kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntämään niitä.

Team Finland Future Watch -palvelu on tarkoitettu kansainvälistä kasvua tavoitteleville pk-yrityksille, jotka osallistuvat esimerkiksi Tekesin ohjelmiin, Kasvuväylä-ohjelmaan tai muihin yhteishankkeisiin.

Asiakkaiden tarpeet ovat toiminnan lähtökohta ja Team Finland -verkosto kotimaassa hyvä linkki hyödyntäjäyrityksiin. Tavoitteena on auttaa yrityksiä hyödyntämään entistä paremmin tulevaisuuden liiketoimimahdollisuuksia. Palvelu suunnataan yritysryhmille niissä toimivien yritysten hyödynnettäviksi. Tiedon hyödyntämisen aikajänne on 2–5 vuotta.

Joukkoälyä ja vuorovaikutusta tiedon jalostamiseen

Tulevaisuutta koskevaa tietoa on valtavasti, mutta pelkkä tieto ei riitä. Oleellista ovat ihmiset, vuorovaikutus ja näkemyksen muodostaminen. Future Watch -palvelu saattaa uusia näkökulmia ja hyödyntämismahdollisuuksia avaavan tiedon ja kehityshakuiset pk-yritykset kohtaamaan ja auttaa näin yrityksiä näkemään uusia mahdollisuuksia ja kehittämään liiketoimintaansa.

Merkityksen hakemisessa ja näkemyksen muodostamisessa tarvitaan joukkoälyä, vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Näin saadaan vastauksia siihen, mitä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille avautuu, mitä tieto ja maailmalta tulevat signaalit merkitsevät tietyllä toimialalla tai tietylle yritykselle ja sen tuotteille. Tarvitaan tiedon analysointia ja havainnollisia esimerkkejä.

Team Finland Future Watchin ydintoimintaa ovat vuorovaikutustilaisuudet, sense making -sessiot, joissa haetaan yhteistä näkemystä ja merkitystä maailmalta kerätylle tiedolle. Ennakointitieto on hyödyksi esimerkiksi strategiatyössä ja hallitustyöskentelyssä.

Yhtenä Future Watch -esimerkkinä on Tekesin Green Growth -ohjelmaan liittyvä selvitys Future of Waste Management in Russian Megacities. Toinen esimerkki on RYM Summit 2013 -ennakointiosuus.

Valmistavan teollisuuden uudistuminen nyt tapetilla

Yksi tämän vuoden uusista aiheista on valmistava teollisuus. Uudet liiketoimintamallit, palvelut, pk-yrityksille tarjoutuvat mahdollisuudet ja globaalit ekosysteemit ovat avainaiheita. Mahdollistavia teknologioita ovat esimerkiksi teollinen internet ja 3D-tulostus.

Future Watch -ennakointipalveluihin liittyy kokeilujen, jatkuvan kehittämisen ja co-creation periaatteen soveltaminen. Työssä voidaan käynnistää kokeiluja ja muita toimenpiteitä yhteistyössä pk-yritysten ja eri kumppanien kanssa. Toiminta on jatkuvaa, aiheet vaihtuvat ja jalostuvat.

Team Finland Future Watch -palvelu toteutetaan ja kehitetään Tekesin vetovastuulla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, Finpron, ulkoasiainministeriön ja sen lähetystöverkoston, Finnveran, Sitran, VTT:n, Teknologiateollisuuden ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa.

Future Watch on julkista toimintaa. Se ei kilpaile yksityisen tarjonnan kanssa, vaan haastaa yksityisen sektorin tuottamaan tiedosta palveluja. Palaute ja ideat toiminnan kehittämiseksi ovat tervetulleita.

Kannattaa seurata Future Watchin verkkosivuja

Slideshare

Eero Silvennoinen
kehitysjohtaja, innovaatiorahoituksen strateginen tuki
Tekes

Twitter: @EeroJS #tffuwa

Kuva: Susanna Lehto