Älykkäässä kaupungissa liikenne on käyttäjälähtöistä

Olen kahdeksan kuukauden trainee-työni aikana tutustunut älyliikenteeseen tavallisen käyttäjän näkökulmasta. Tässä muutamia näkemyksiäni siitä, mikä tekee liikenteestä ja sitä kautta myös kaupungista älykkään.

Älykkäässä kaupungissa on hyvä elää

Älykäs kaupunki on melko väljä käsite, jota tarkastellaan usein paloittain hallinnon (smart governance), liikkumisen (smart mobility), kansalaisten (smart people), elämänlaadun (smart living), talouden (smart economy) ja ympäristön (smart environment) ulottuvuuksista käsin. Kaikissa teemoissa leimallisena piirteenä on digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Älykäs kaupunki ei ole kuitenkaan itsetarkoituksellinen, vaan hyvän elämän edellytyksiä luova, kestävä ja kilpailukykyinen kaupunki. Liikenteen näkökulmasta älykäs kaupunki vastaa ihmisten tarpeisiin helposta, sujuvasta, turvallisesta ja edullisesta liikkumisesta, mutta kannustaa samalla tapojen muutosta kohti kestävämpää ja yhteisöllisempää liikkumista.
Älykkäät kaupungit tavoittelevat vähähiilisyyttä ja resurssitehokkuutta. Kansalaisen tasolla tämä näkyy muun muassa mahdollisuudessa elää autovapaata tai vähäautoista elämää. Tämän mahdollistavat monipuoliset ja laadukkaat liikenteen palvelut, jotka tekevät oman auton omistamisesta tarpeetonta. Tulevaisuudessa kutsuliikenne ja yhteisautoilu täydentävät saumattomasti julkista liikennettä.

Arjen toimivuus on hyvä älyliikenteen mittari. Toimiva joukkoliikenne houkuttelee käyttäjäksi ja sitä kautta tieliikenteestä aiheutuvan ruuhkan, melun ja päästöjen vähentyminen tekee kaupungista viihtyisän asukkailleen. Älykäs kaupunki tukee ihmisten terveyttä, kun kävely ja pyöräily on tehty helpoksi ja houkuttelevaksi tavaksi liikkua.

Kohti käyttäjäymmärrystä

Laadukkaiden liikennepalvelujen taustalla on älykäs liikennejärjestelmä ja informaatioinfrastruktuuri, jossa tietoa liikenteestä kootaan ja hyödynnetään toimivan, mitoitetun ja tarpeeseen vastaavan liikennejärjestelmän suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Koska käyttäjä on se, jolle liikennettä suunnitellaan, täytyy käyttäjäymmärrys ja -tarpeet ottaa huomioon alusta alkaen. Parhaimmillakaan teknologioilla ei saavuteta menestystä, elleivät ne houkuttele tai kiinnosta käyttäjiä. Jos palvelu tai mobiilisovellus on huono, kukaan ei käytä sitä toiste.

Sujuvuuden, helppouden, turvallisuuden ja edullisuuden tarpeet käyvät liikenteen kehittämisen perusperiaatteiksi ja tavoitteiksi. Todellisuudessa käyttäjien tarpeet ovat kuitenkin moniulotteisempia, yksilöllisiä ja tilannekohtaisia. Jo nyt näkyy, että nuoret haluavat liikkumiseltaan eri asioita kuin aiemmat sukupolvet.

Liikenteen saralla on käynnissä murros, jossa mekaniikasta ja infrakeskeisyydestä ollaan siirtymässä käyttäjälähtöiseen ajattelutapaan. Tätä edustaa liikkuminen palveluna -konsepti (Mobility as a Service), jota jo maailmalla kutsutaan Helsingin malliksi Sonja Heikkilän diplomityön saaman suuren mediahuomion johdosta. Tämä maine tulisi lunastaa mahdollisimman pian.

Suomi älyliikenteen maailmankartalle?

On vaikea osoittaa yhtä yksittäistä kaupunkia, jossa olisi sekä erinomainen julkinen liikennejärjestelmä että kattava tarjonta uusia liikenteen palveluja. Monet kaupungit saattavat olla jopa mainettaan huonompia. Paljon hyviä kokeiluja on itämässä tai aluillaan, mutta harva kaupunki on vielä huomattavan edellä muita.

Monet älyliikenteen edelläkävijät löytyvät maailmalta suurista metropoleista. Suomalaisia kaupunkeja ei ole ihan kärkikastissa, ainakaan vielä. Innostusta ja kunnianhimoa täällä kuitenkin riittää. Suomalaiset älyliikennetoimijat ovat äärimmäisen motivoituneita luomaan tänne maailman ensimmäisen liikkumisoperaattorijärjestelmän. Potentiaalia tähän on: olemme diginatiiveja, maassamme on vahvaa ICT-osaamista sekä aktiivinen ja tiivis toimijakenttä valmiina toimintaan yhteistyössä mahdollistajina toimivien kaupunkien kanssa.

Liikkumisemme muuttuu nyt.

Iina Sankala
Kirjoittaja on trainee-projektikoordinaattori INKA-ohjelmassa ja edustaa älykkään elinympäristön vastuualuetta.

 

Tammikuussa 2015 julkaistaan raportti, joka kokoaa yhteen työtäni liikenteen trendien ja käyttäjäymmärryksen parissa. Voit seurata matkaani älyliikenteen mielenkiintoiseen maailmaan myös aiemmin ilmestyneistä blogikirjoituksista: