Heikki Aro: Uskalla valita biotalous

Biotalouteen liittyvissä valinnoissa uhkien ja mahdollisuuksien välinen ero on usein veteen piirretty viiva.

Asustan kotitilaani Paimionjoen varrella Varsinais-Suomessa. Jokea alettiin valjastaa sähköntuotantoon 1920-luvulla, jolloin jokeen rakennettiin kolme voimalaitosta. Yksi näistä voimalaitoksista sijaitsee tilamme välittömässä läheisyydessä. Vedenpinnan säännöstelyn aiheuttamiin haittoihin liittyen sähköyhtiö sopi korvauksista maanomistajien kanssa.

Tarinan mukaan isoisälleni ja muille alueen maanomistajille tarjottiin nykyarvossaan muutaman tuhannen euron kertakorvausta tai vaihtoehtona ilmaista sähköä määräajaksi. Kukaan maanomistajista ei tarttunut sähkötarjoukseen. ”Sähköä ei koskaan tulla tarvitsemaan niin paljon että se vastaisi kertakorvausta”, oli yleinen mielipide. Nyt, 90 vuotta ja monta maksettua kilowattia myöhemmin olen vahvasti sitä mieltä, että isoisä olisi voinut valita toisin. Vaikkapa 100 vuoden määräaikainen ilmainen sähkösopimus olisi ollut hyvä ratkaisu…

Tällä hetkellä – ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin – teemme valintoja tulevaisuuden kansantaloutemme ja hyvinvointimme tilasta. Vaihtoehtojen määrä on kuitenkin varsin rajallinen. Kertakorvausluonteiset ratkaisut on käytetty ja talouskasvumme edellyttää luonnonvarojen kestävää hoitoa ja tähän toimintatapaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Uudenlaiset ja ennakkoluulottomat liiketoimintamallit, korkean lisäarvon tuotteet sekä uudenlaista toimeliaisuutta tukevat arvoverkostot tuottavat tulevaisuudessa merkittävän osan maamme talouskasvusta. Suomalaisyritykset vievät uutta biotalouspohjaista osaamista maailmalle ja uskaltavat tehdä radikaalejakin valintoja.

Kuluneen sanonnan mukaan muutos on aina uhka ja mahdollisuus. Varsin usein näissä vanhan kansan viisauksissa on paljon perää. Uutta liiketoimintaa kehittävän yrityksen haastavana tehtävänä on minimoida uhka mutta samalla maksimoida mahdollisuus. Tämäkin saattaisi vielä olla helppoa, mutta valintojen tekoa vaikeuttaa myös se, miten uhka ja mahdollisuus voidaan erottaa toisistaan. Sadan vuoden sähkösopimus saattaa vaikuttaa uhkaavalta, jos samalla on mahdollisuus varmaan kertakorvaukseen.

Biotalouteen liittyvissä valinnoissa uhkien ja mahdollisuuksien välinen ero on usein veteen piirretty viiva. Mahdollisuuksien tunnistamisessa, riskinjakamisessa ja niihin liittyvissä rohkeissa valinnoissa myös Tekes haluaa olla mukana.

Green Growth -ohjelma tavoittelee uudenlaisia vihreän kasvun arvoverkostoja. Sellaisia, joissa vanhat perinteiset toimialarajat häviävät, resurssitehokkaat ratkaisut kantavat ideaa eteenpäin ja mahdollisuus globaaliin, asiakastarpeisiin vastaavaan liiketoimintaan on nähtävissä. Biotalous-käsitteen positiivista julkisuuskuvaa kannattaa hyödyntää: luoda ja kehittää uusia arvoverkostoja tulevaisuuden tarpeisiin.

Heikki Aro
BiotalousSpurtti
Ohjelmapäällikkö

www.tekes.fi/kestavatalous