Riikka Heikinheimo: Tilaa visioida

"Strategisissa tutkimusavauksissa on tärkeää, että kokonaisuus on kunnossa", kirjoittaa Riikka Heikinheimo.

Strategiset tutkimusavaukset ovat yksi keinoista, jonka avulla kannustamme suomalaisia rohkeaan, visionääriseen tutkimustyöhön. On ollut upeaa nähdä, kuinka monelta eri alalta hyviä strategisia avauksia on ehdotettu ja kuinka yllättäviä ideoita on syntynyt, kun on annettu tilaa ideoida. Tämä kuvaa potentiaalia, mitä meillä Suomessa on.

Strategisissa tutkimusavauksissa on tärkeää, että kokonaisuus on kunnossa. On oltava vahva visio projektin tulosten hyödyntämisestä sekä uskottava ja erittäin kunnianhimoinen tieteellinen visio. Lisäksi tutkimusavauksella on oltava osaava johtaja, joka kykenee luotsaaman usein monialaisen konsortion myös hyödyntämisen osalta päämääräänsä. Strategisten tutkimusavausten odotetaan muuttavan vallitsevia toimintatapoja. Ilman uskottavaa, valovoimaista johtajaa vision muuttaminen todeksi on vaikeaa.

Tiedän, että Tekes vaatii strategisilta avauksilta paljon ja että moni hyväkin hanke jää ilman rahoitusta. On hyvä muistaa, että vaikka ei pärjäisi tällä kertaa strategisen tutkimusavauksen haussa, voi hyvin löytää rahoitusta muista rahoitusmuodoistamme. Näitä avauksia meillä ei tule olemaan käynnissä kovinkaan montaa.  

Vaadimme uudistumista asiakkailtamme ja myös itseltämme. Jo strategiset avaukset rahoitusmuotona ovat Tekesille uusi tapa ajatella innovaatioiden rahoittamista. Strategisissa avauksissahan emme edellytä, että yritykset olisivat mukana rahoittamassa projektia. Jos yritysten edustajia on mukana, he ovat projektissa henkilökohtaisen osaamisensa vuoksi, ei yrityksensä tavoitteita ajamassa. 

Strategisten avausten arvioinnissa kokeilimme ensimmäistä kertaa ulkopuolisen asiantuntijapaneelin käyttöä. Kokemukset olivat avartavia varmasti kaikille osapuolille ja myös me Tekesissä opimme paljon.

Emme ole ehkä tottuneet ”pitchaamaan” kansainväliselle yleisölle, mutta tulevaisuudessa tämä taito on entistä arvokkaampaa. Suuret, globaalit haasteet asettavat tutkijat ja yritykset uuteen tilanteeseen. Emme voi ratkoa ongelmia vain Suomen rajojen sisällä, vaan meidän on tarjottava ratkaisuja ilmastonmuutoksen kaltaisiin valtaviin kysymyksiin sekä samalla oltava kansainvälisesti uskottavia ja kilpailukykyisiä kumppaneita.

Riikka Heikinheimo

Johtaja
Suuret yritykset ja julkiset organisaatiot