Pirjo Kyläkoski: Think-tankeistä do-tankkeihin – ajattelusta tekemiseen

Valtioneuvoston Tulevaisuusselonteon ennakointityöstä nousi lukuisia kokeiluideoita, joista osa käynnistettiin jo työn aikana. Tekes vie nyt näitä kokeiluja ja kokeilujen kulttuuria eteenpäin.

Tulevaisuusselonteon aineiston työstämiseen sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa avointa ja vuorovaikutteista prosessia. Työn taustavoimina olivat Valtioneuvoston kanslian lisäksi Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes. Työn tekivät elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman noin 80 huippuasiantuntijaa. Ennakoinnin verkkoraportti esittelee mahdollisia tulevaisuuden suuntia Suomelle.

Kokeiluilla nopeammin ja tehokkaammin toteutukseen

Kokeilujen avulla on tarkoitus päästä eri toimijoiden päällekkäisestä ja rinnakkaisesta pohtimisesta tehokkaaseen yhdessä tekemiseen. Voimien yhdistäminen ja yhteistyö auttavat monimutkaisuuden hallinnassa. Se on merkittävä tekijä, kun pohditaan systeemisiä ja rakenteellisia muutoksia.

Pienimuotoisilla kokeiluilla päästään nopeasti alkuun. Ne voidaan myös lopettaa nopeasti, jos kokeilu ei näytä vievän toivottuun suuntaan. Epäonnistuminen on sallittua. Oleellista on kokeilun seuranta ja reivaaminen koko ajan. Kokeilua voidaan laajentaa tavaksi toimia ja se voidaan helposti konseptoida jopa globaaliksi liiketoiminnaksi. Lopputulosta ei tiedetä, tiedetään vain suunta.

Esimerkkinä jo käynnistyneestä Tulevaisuusselonteon kokeilusta on Valtioneuvoston rakennekokeilu, jota Aalto-yliopiston opiskelijat pohtivat yhdessä Valtioneuvoston kanslian ja Valtiovarainministeriön edustajien kanssa. Työssä simuloidaan rakennetta, jossa ministeriöiden olisi helpompi tarttua yhdessä asioihin, jotka vaativat monialaista kokonaisuuksien näkemistä ja yhteistä toimeenpanoa.

Tekes koordinoi Tulevaisuusselontekoon liittyvien kokeilujen toteutusta. Monia ideoita voidaan kokeilla Tekesin ohjelmissa. Esimerkiksi Fiksu kaupunki -ohjelma on avoin kokeiluille, joissa ratkaisut ovat energiatehokkaita, jätehuolto pelaa ja tarjolla on palveluita, päiväkoteja ja liikennejärjestelmiä.

Tanskassa on lähdetty kokeilemalla tekemään uusia asioita. Vanhustenhoito ict:tä hyödyntämällä, monet liikenteen ratkaisut, negatiivinen korkokanta ja joustavat työmarkkinat ovat esimerkkejä, joista osa on laajentunut käytännöksi. Niillä on ratkottu monia Suomessakin tuttuja haasteita.

Kansallisen ennakoinnin mallilla tulevaisuuden tekijöiksi

Tulevaisuusselonteossa tehdyn työn pohjalta on tarkoitus kehittää kansallinen ennakoinnin malli, jossa käytetään strategista tietoa tehokkaasti ennakoinnin tukena. Neljän vuoden välein toteutettava Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko on tässä tärkeä sateenvarjo. Team Finland -toimijat tuovat työhön tärkeää strategista tietoa ja näkemyksiä maailmalta.

Kukin toimija tarvitsee omia ennakointiprosessejaan ja tarvitaan yhteisiä prosesseja. Näiden hyvästä kytkennästä syntyy suomalainen malli tulevaisuuden tekemiseen.

Suomen edelläkävijyys syntyy siitä, että meillä on vahva näkemys tulevaisuuden mahdollisuuksistamme, yhteinen tahto näkemyksen toteuttamiseen ja keinot työn aloittamiseen. Tarvitaan rohkeutta aloittaa muutosten tekeminen, tarvitaan osaamista yhdessä tekemiseen. Muutoksen tekeminen ja uudistumisen käynnistäminen on jokaisen velvollisuus.

Tulevaisuusselonteon ennakointiraportti

Pirjo Kyläkoski, ennakointipäällikkö, Tekes