Erja Ämmälahti: Spurtataan biotalouteen

Ajauduin keskusteluun eurooppalaisen kollegan kanssa biotalouden syvällisestä olemuksesta. Hänen mielestään biotalous on maaseudun juttu. Sen onnistumiseksi tarvitaan innovaatioita maanviljelyyn, toimivia logistiikkaketjuja raaka-aineille ja tuotteille sekä sivuvirtojen hyödyntämistä sekä lisää koulutettua väkeä maatalouden prosesseihin. Helppo olla samaa mieltä – kunhan nostetaan sanan maatalous rinnalle metsät ja ylipäätään uusiutuvat raaka-aineet.

Toimiva biotalous hyödyntää myös kertaalleen käytetyn raaka-aineen ja prosessien sivuvirrat tai tuottaa prosesseillaan uutta biomassaa hyödynnettäväkseen. Esimerkiksi elintarvike- ja energiayritysten porukoissa jo toteutetaan "yhden jäte on toisen raaka-aine"-ajatusta. Tällaisia laaja-alaisia, toimialarajoja ylittäviä toimintaympäristön ja liiketoimintojen kehittämisideoita Tekes haluaa kehitettäväksi Biotalouspurtissa. Spurtista lisää myöhemmin.

Biotalouskeskustelussa intoillaan usein, mitkä raaka-aineet tai mitkä teknologiat kuuluvat siihen ja mitkä sen ulkopuolelle. Biotaloutta on kuitenkin uusiutuvan raaka-aineen hyödyntäminen kestävillä prosesseilla. Olennaista ovat kokonaisvaltaiset materiaali- ja energiavirrat. Se, millä teknologioilla tämä tehdään, ei ole keskeistä, vaan globaaleja raaka-ainevirtoja on hyödynnettävä monin keinoin, mutta aina kestävästi.

Olisi löydettävä uusia käyttötarkoituksia biomassojen ominaisuuksille. Nokian renkaat löysi puukuiduista lisäominaisuuksia kitkarengasratkaisuihin. Mihin muuhun voisimme käyttää biomassan komponentteja? Löytyisikö ominaisuuksia, joilla voitaisiin korvata nykyisiä metalli- tai öljyperäisiä komponentteja? Miten täyttää nykyisiä markkinatarpeita kestävillä tuotteilla ja vähitellen korvata öljypohjaiset komponentit?

Helpot tavat viilata nykyisiä prosesseja ja kustannustehokkuutta eivät riitä. Biotalouden kilpailuetu syntyy uusista toimintatavoista. Tehdään kestävästi. Tehdään uusia asioita tai ainakin uudella tapaa ja uusien kumppanien kanssa. Ei takerruta suunnitteluvaiheeseen vaan kokeillaan: siirrytään suunnittelutaloudesta kokeilutalouteen. Haastakaa kumppaninne ideoimaan ja lähestykää meitä biotalousspurttilaisia! Uudistu kestävästi – rahoitamme riskiä!

Erja Ämmälahti
Biotalouspurtti-vastaava

Tekes käynnisti Biotalousspurtin 14.2.2013. Siinä haastamme yrityksiä uudistumaan, kumppanoitumaan ja käynnistämään biotalouteen nojaavaa liiketoimintaa uudistavia arvoverkostohankkeita. Arvoverkostoilla tarkoitamme yritysten liiketoimintaympäristöä eli sitä porukkaa, kenen kanssa bisnestä tehdään tai kannattaisi tehdä. Biotalousspurtissa Tekesiä voi lähestyä valmiilla hanke-ehdotuksella tai pelkällä idealla, jota sitten työstetään yhdessä eteenpäin. Parhaille, toimialaa uudistaville edelläkävijäprojekteille on luvassa rahoitusta.