Pekka Soini: Ketterästi kokeillen eteenpäin

Saimme Tekesin uuden organisaatiomallin raamit kokoon sopivasti uuden vuoden alkajaisiksi. Lähtökohtanamme on kehittää Tekesiä niin, että voimme entistä paremmin palvella eri asiakasryhmiä kunkin asiakasryhmän tarpeita vastaavalla tavalla.

Tähtäämme uudistuksella asiakaslähtöiseen organisaatioon, jossa vastuut ovat selkeät ja joka kykenee toimimaan nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti. Valmistelemme siirtymistä uuteen organisaatioon niin, että toiminta pyörii täysipainoisesti uudessa mallissa maaliskuun lopussa.

Asiakkaiden palvelu ja rahoitushakemusten käsittely jatkuvat normaalilla tavalla kaiken aikaa. Toiminta ei pysähdy. Henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa olen korostanut, että hyvä asiakaspalvelu on tärkeää myös muutostilanteessa.

Uudistuneessa Tekesissä on 11 vastuualuetta. Pääosa henkilöstöstä sijoittuu asiakasryhmäkohtaisille vastuualueille. Otamme ELY-keskuksissa Tekesin tehtäviä tekevän henkilöstön mukaan toimintaan niin saumattomasti kuin mahdollista.

Vastuualueista kolme on jaoteltu asiakasryhmittäin nuorten yritysten palveluihin, kansainvälistyvien kasvuyritysten palveluihin ja suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden palveluihin. Päädyimme asiakasryhmäjaotteluun, koska asiakasryhmien tarpeet ovat erilaisia ja palvelumme eri ryhmille myös erilaisia.

Kolme vastuualuetta määrittelimme Tekesin strategian sisällöllisten painopisteiden mukaan. Nämä ovat luonnonvarat ja kestävä talous, elinvoimainen ihminen ja älykäs elinympäristö. Näillä alueilla toimimme aloitteentekijöinä ja yhteiskunnallisina vaikuttajina.

Viisi vastuualuetta on koko organisaatiota läpileikkaavia kokonaisuuksia. Nämä ovat rahoituksen ohjaus ja tuki, työelämän ja henkilöstön kehittäminen, markkinointi ja viestintä, ohjaus ja verkostot sekä yhteiset tukipalvelut.

Kokeilumielessä päätimme yhdistää Suomen työelämän kehittämisen ja oman henkilöstömme kehittämisen samaan vastuualueeseen. Kokeilemme vuoden, miten menee, otamme opit ja teemme sitten ratkaisut jatkosta. Tämä on yksi esimerkki siitä, miten haluamme itsekin kokeilla uusia asioita.

Innovatiiviset julkiset hankinnat ja Innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelma ovat esimerkkejä toimintamalleista, joilla kannustamme eri toimijoita kokeilemaan ketterästi uusia asioita.

Ketterää toimintamallia kuvaa myös se, että uusien vastuualueidemme johtajat on valittu määräajaksi, pääosin kolmeksi vuodeksi.

Pekka Soini
Kirjoittaja on Tekesin pääjohtaja.

Tekesin uusi johto  -> linkki uutiseen: http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Tekes+trimmaa+organisaationsa+ketteraksi

Kuva: Markus Sommers