Pekka Soini: ICT-osaaminen antaa Suomelle etulyöntiaseman

Ilmoitus Renesasin toiminnan lopettamisesta Suomessa ja yli 800 henkilön työn loppumisesta oli huono uutinen.

Me Tekesissä uskomme kuitenkin mobiilialaan ja näemme sen tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. Alan osaaminen on Suomessa vahvaa.

Useat ulkomaiset yritykset ovat viime aikoina panostaneet Suomeen hyödyntääkseen alan kärkiosaamista, esimerkiksi Samsung, Intel, Huawei ja Ericsson. Tekesillä on valmius olla mukana tukemassa alalle syntyvien ja alalla jo toimivien yritysten kehitystoimintaa ja tutkimusta. Aiomme olla mukana luomassa uusia työpaikkoja, synnyttämässä uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja tukea rakennemuutosta.

Mitä käytännössä tehdään?

Digitaalisuus on vahvasti Tekesin roadmapilla. Lisäksi ICT 2015 -työryhmän laatiman ohjelman mukaisia hankkeita on käynnistetty. Niitä voidaan laajentaa ja vauhdittaa.

  • Pelillisyys ja pelimaailman komponentit ovat vahvasti tulossa terveydenhoitoon, koulutukseen ja oppimiseen, simulaatioihin ja suunnitteluun. Tekesin Skene-ohjelma tukee tätä kehitystä. Ohjelma on käynnissä vuoden 2015 loppuun asti ja sen kokonaisbudjetti on 70 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus noin 30 miljoonaa euroa.
  • PK.NET-ohjelma on kohdistettu pk-yritysten sähköisen liiketoiminnan ja sähköisten palveluiden kehittämiseen. Toimintaa voidaan vielä laajentaa. Yritykset voivat palkata ICT-alan osaajan tai hyödyntää muuten ICT-alan palveluita konseptiensa kehityksessä.
  • Innovation Mill ja Ideat kiertoon -toimintamallissa suuryritykset ovat luovuttaneet työntekijöiden perustamille yrityksille tuoteoikeuksia ja patentteja. Useista niiden pohjalta liikkeelle lähteneistä hankkeista on jo syntynyt uutta liiketoimintaa. Tätä asiaa kannattaa selvittää myös Renesasin tilanteessa.
  • Digitaalisia palveluita, tietoturvaan liittyviä uusia ratkaisuja ja avoimen datan pohjalle syntyvää uutta liiketoimintaa voidaan rahoittaa useissa Tekesin meneillään olevissa ohjelmissa, mm. Ubikom, Trial, Fiiliksestä Fyrkkaa, BioIT.

Uusia avauksia lähtee liikkeelle

Toissa viikolla käynnistettiin Innovatiiviset Kaupunkiseudut -hanke. Oulun alue valittiin mukaan kehittämään terveysalan sekä älykkäiden kaupunkiseutujen ratkaisuja. Käynnistettävät hankkeet Connected Health ja Smart City alueilla tarjoavat haasteita Oulun mobiilialan osaajille. Oulun kaupunki on vahvasti mukana.

Tekes laajentaa nuorten yritysten alkuvaiheen rahoitusta. Vuonna 2011 käynnistynyt Tempo-rahoitusmalli kohdistui alunperin mobiilin murroksen tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Uudessa laajennetussa Tempossa ei ole enää toimialarajoituksia ja se kohdistetaan alle 2-vuotiaille yrityksille. Rahoitus on tyypillisesti 50 000–65 000 euroa. Tempo on ensimmäinen askel yrityksille, jotka hakevat nopeaa kasvua ja tarvitsevat rahoitusta konseptin testaamiseen markkinoilla.

Yhtenä uutena mahdollisuutena näemme tutkimusohjelman käynnistämisen seuraavan sukupolven 5G-mobiiliteknologian kehittämiseen. Ohjelmaan voisi sisältyä tutkimuksen lisäksi yrityskiihdyttämö sovellusten kaupallistamiseksi sekä 5G-teknologiaa soveltavien yritysten kasvuohjelma.

Toimenpiteellä varmistettaisiin Suomen pysyminen kärjessä seuraavan sukupolven langattomien tietoverkkojen maailmassa.

Lisää panostusta pk-sektorille

Pk-sektorin kysyntä Tekesin innovaatiorahoitukselle on pysynyt korkeana koko alkuvuoden. Tekesin rahoitusta saadakseen projektilla ei tarvitse olla kytkentää meneillään oleviin ohjelmiin. Voimme rahoittaa ICT- ja mobiiliosaamista hyödyntäviä haasteellisia projekteja joilla yritys kehittää uutta osaamista ja liiketoimintaa.

Kasvuhaluisten ja -kykyisten yritysten vauhtia kansainvälisille markkinoille voidaan kiihdyttää täsmäkannustein ja näin luoda nopeasti uusia työpaikkoja. Nyt on juuri oikea aika investoida kasvuun!

Pekka Soini
pääjohtaja
Tekes