Tekesin lomakkeet

Yritysten innovaatiorahoitus

Lomakkeita hakemusta ja raportointia varten Tekesin tutkimus- ja kehitysprojekteille sekä Tempo-, Kiito-, Into- ja Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -rahoitukseen. Rahoituspalveluiden sivuilta löydät ohjeet siihen, milloin tarvitset alla olevia lomakkeita.

 

Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -rahoituksen paneelimateriaali

 

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin

 

Energiatuki

 

Tutkimusorganisaatioiden rahoitus ja EAKR

 

Tilintarkastajan tarkastusraporttipohjat 

Asiointipalvelu

Asioinnissa voi hakea rahoitusta,
raportoida projektin etenemisestä ja tehdä kustannustilityksen. Tekes toimittaa kaikki projektin asiakirjat asiointipalvelun kautta.

    

Lomakkeita poikkeustilanteisiin, kun ei raportoida asiointipalvelussa

Joissakin poikkeustilanteissa, kuten ryhmähankkeet ja intressitilitykset, projektia ja kustannuksia ei voi raportoida asiointipalvelussa. Silloin sisältöraportti ja tilitys tehdään alla olevilla lomakkeilla. Tilityksen liitteeksi toimitettavat palkkaerittelylomake sekä tilintarkastajan raporttipohja löytyvät yllä olevasta listauksesta.

Yritykset ja julkiset toimijat

Nuoret innovatiiviset yritykset

Tutkimusorganisaatiot ja EAKR-rahoitus

SHOK-tutkimusohjelmat

Tietojen toimitus

Hakemus, siihen liittyvät lomakkeet sekä rahoituksen hyväksymisilmoitus lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta. Myös raportointi ja kustannusten tilitys tehdään asiointipalvelussa. Muun luottamuksellisen postin, kuten esimerkiksi tilitysten lisätietojen lähettämiseen suosittelemme suojattua sähköpostiyhteyttä.