Lomakkeet

Tältä sivulta löydät Tekesin rahoitushakemuksessa ja raportoinnissa tarvittavat lomakkeet.

Hakemus, siihen liittyvät lomakkeet sekä rahoituksen hyväksymisilmoitus lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta. Myös raportointi ja kustannusten tilitys tehdään asiointipalvelussa. Käytä kaiken muun luottamuksellisen postin lähettämiseen suojattua sähköpostiyhteyttä.

Asiointipalvelu

Asioinnissa voi hakea rahoitusta,
raportoida projektin etenemisestä ja tehdä kustannustilityksen. Tekes toimittaa kaikki projektin asiakirjat asiointipalvelun kautta.

Rahoitusehdot

Rahoitusehdoissa on ohjeet projektin kustannusten seurantaan ja tulosten raportointiin.

    

Lomakkeita tilanteisiin, jolloin ei raportoida asiointipalvelussa

Jos olette sopineet, että ette käytä asiointipalvelua projektin raportointiin, tarvitsette raportointia varten alla olevia lomakkeita. Lisäksi raportoinnissa tarvitaan palkkaerittelylomake sekä tilintarkastajan raporttipohja, jotka ovat samoja asiointipalvelun kautta raportoivien projektien kanssa.

Yritykset ja julkiset toimijat

Nuoret innovatiiviset yritykset

SHOK-tutkimusohjelmat

Tutkimusorganisaatiot ja EAKR-rahoitus