Huippuostajat

Seminaariaineistot

Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä Helsinki 3.12.2015

Huippuostajat ja Sote -ohjelmat Helsingissä 25.11.2014

Sote-, Huippuostajat- ja INKA-ohjelmat Oulussa 30.9.2014

Tekesin Huippuostajat ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmien kiertue Lappeenrannassa 6.5.2014

Tekesin Huippuostajat ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmien kiertue Tampereella 16.4.2014

Ohjelman avausseminaari 28.8.2013

Tekesin työpaja edelläkävijämarkkinaohjelman valmisteluun 4.12.2012

Ennakointi muutosten ja mahdollisuuksien tunnistamiseen, Leila-Mari Ryynänen ja Virpi Vaittinen, Finpro
Käyttäjälähtöisyys innovaatioiden synnyttämisessä, Katja Koskelainen, Aalto-yliopisto 
Edelläkävijämarkkinat-ohjelman valmistelu, Sampsa Nissinen, Tekes 
Hankinnat innovaatioiden synnyttämisen tukena, Mia Toivonen, Ramboll

Esikaupallisten hankintojen aamukahvit 14.3.2012

Fiksumpia hankintoja turvallisuusalalla 1.2.2012

Case: Tupaturva – Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin

Case: Turvallisuusviranomaiset – Esimerkkejä tarpeista ja innovaatioista

Fiksumpia hankintoja energia- ja vesialalla 7.12.2011

Fiksumpia hankintoja kiinteistö-, rakentamis- ja infra-alalla 2.11.2011

Tilaisuuden tavoitteena oli edistää uudenlaisia hankintoja, joissa julkisen sektorin käyttöön saadaan entistä parempia ratkaisuja ja joiden avulla myös yritykset pääsevät tarjoamaan parastaan.

Esittelyaineistot ja julkaisut

Ohjelman esittely 2/2013 

Innovatiiviset julkiset hankinnat: miten kurotaan umpeen puolet Suomen kestävyysvajeesta? Tekesin asiantuntija Jussi Kajalan kirjoitus Kalevi Sorsa -säätiön sarjassa 9/2015

Innovatiivisten julkisten hankintojen haasteita ja kehitysehdotuksia, haastatteluraportti 2014

Huippuostajan työkirja – Miten tulla huippuostajaksi? Se vaatii organisaatioilta johtamista, kulttuurinmuutosta ja uudenlaista osaamista.Ohjelman opas 12/2013.

Muiden tekemiä julkaisuja

Uudistettu Design-to-Cost-ajattelu projektimaiseen valmistukseen, artikkeli Tuotannonohjausyhdistyksen Stoori-lehdessä (6/2016)

Culminatum: Innovatiiviset julkiset hankinnat, käytännön kokeiluja hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan sektoreilta (6/2014)

Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation (6/2014)

Espoo: Palvelumuotoilun johtamisen käsikirja ja päätösseminaarin aineistot  (6/2014)
Käsikirja syntyi Espoon kaupungin projektissa, jossa etsittiin hyviä palvelumuotoilun käytäntöjä vammaisten asumispalveluiden hankinnan suunnitteluun, kilpailutusprosessiin ja sopimuksen aikaiseen toimintaan.

Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat, infra-ala 3/2014

Innovatiiviset ja kestävät rakennushankinnat, SCI-verkoston julkaisema opas 1/2013