Smart&Green Growth

BioNets


Markkinoilla on tarve korvata uusiutuvilla ja kestävästi tuotetuilla raaka-aineilla fossiilisia tai muuten ympäristöä kuluttavia raaka-aineita. Tämä tuo mahdollisuuden tuottaa biomassoista ja sivuvirroista entistä arvokkaampia tuotteita ja näihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja. Biomassojen, sivutuotteiden ja jätteiden arvo raaka-aineena nousee kun ne ohjautuvat uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Nämä trendit haastavat suomalaisyrityksiä muuttamaan näkökulmaa kehitystyössään luonnonvarojen hyödyntämisestä asiakasarvon luontiin.

Asiakaslähtöisiä ratkaisuja haetaan biomassapohjaisiin uusiin tuotteisiin, kiertotalouden toimintatapoihin ja esim. digitaalisuutta hyödyntäviin palveluihin, jotka vähentävät merkittävästi uusiutumattomien materiaalien ja energian käyttöä.

Kestävien ratkaisujen toteutuminen vaatii laajaa verkostoa raaka-aineen tuottajista tuotteiden loppukäyttäjiin ja kuluttajiin. Verkostomainen toiminta edistää uusien kansainvälisten liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä. Menestyvän kilpailuaseman taustalle tarvitaan liiketoimintaekosysteemi, joka tarjoaa kumppaneita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen.

BioNets-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

BioNets-ohjelman tavoitteena on synnyttää Suomeen bio- ja kiertotalouden alueelle

  • innovatiivisia kansainvälisiä liiketoimintaekosysteemejä
  • uusien liiketoimintojen kehitysalustoja
  • digitaalisuuden ja kiertotalouden kautta uusia toimijoita biotalouteen
  • pilot- ja demohankkeita

Tavoitteena on päästä pilotoimaan ja kokeilemaan ratkaisuja jo aikaisessa vaiheessa yhdessä asiakastoimialojen kanssa. Minkälainen verkosto tarvitaan sinun ratkaisusi polulle kohti kansainvälistä liiketoimintaa?

Käynnistyneet ekosysteemit 

Yhteystiedot

Tuula Savola
Ohjelmapäällikkö
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
puh. 029 50 55667
tuula.savola(at)tekes.fi

Heikki Aro
Asiantuntija
agroteknologia ja elintarvikkeet, digitalisuus, ekosysteemien kehittäminen
puh. 029 50 36150
heikki.aro(at)tekes.fi

Inkeri Huttu
Asiantuntija
metsä- ja kemianteollisuuden alkavat yritykset, uudet tuotteet ja prosessit
puh. 029 50 55883
inkeri.huttu(at)tekes.fi

Veli-Pekka Ihanus
Asiantuntija
startup-yritykset
Puh. 029 50 26055
veli-pekka.ihanus(at)tekes.fi

 

 

Hanna Rantala
Asiantuntija
biotalous, luonnonvarat ja kestävät ratkaisut
puh. 029 50 55797
hanna.rantala(at)tekes.fi

Outi Suomi
Asiantuntija, pk-yritykset
EU:n Horisontti 2020 –puiteohjelman biotalousteemaiset haut
puh. 029 50 55699
outi.suomi(at)tekes.fi

Venla Vainio-Puhju
Asiantuntija
puh. +1 202 394 1555 tai +1 202 298 5845
Finland Trade Center, Embassy of Finland
Washington D.C. 
venla.vainio-puhju(at)tekes.fi

Erja Ämmälahti
Asiantuntija
metsä- ja kemianteollisuus, kiertotalous, pk-yritykset, ekosysteemien kehittäminen
puh. 029 50 55422
erja.ammalahti(at)tekes.fi