Smart&Green Growth

Nopeasti kasvavat biotalouden ja cleantechin markkinat haastavat suomalaisyrityksiä raaka-ainekeskeisestä toiminnasta markkinalähtöiseen. Cleantech-markkinan ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.

Smart&Green Growth – Puhtaasti biotalouteen

Cleantech ja biotalous kytkeytyvät yhteen. Biotaloudessa tuotetaan puhtaita teknologioita käyttäen uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita ja palveluita kestävästi. Kysyntää on ratkaisuille, jotka vähentävät energian ja materiaalien käyttöä, auttavat eroon fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvasta tuotannosta sekä edistävät kiertotaloutta esim. hyödyntämällä jätteitä uudella tavalla.

Älyratkaisujen kasvu biotaloudessa ja cleantechissä on iso mahdollisuus suomalaisyrityksille samoin kuin kasvava kysyntä resurssitehokkaille ja uusiutuviin perustuville ratkaisuille. Asiakkaat tulisi kytkeä nopeasti mukaan kehitystyöhön. Näin uudet ratkaisut pääsevät paremmin markkinoille.

Suomessa biotalous ja puhtaat ratkaisut sisältyvät hallitusohjelman kärkihankkeisiin, joiden toteutuksessa Tekes on mukana. Tekes vie eteenpäin kärkihankkeita ohjelmissa ja kampanjoissa yhteistyössä Team Finland -toimijoiden kanssa. Tekesin ohjelma- ja kampanjatyyppisillä toimilla tuetaan verkostojen ja ekosysteemien kehittymistä ja alueen yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kasvua.

Puhtaasti biotalouteen -kokonaisuuden tavoitteet

Tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti vetovoimaisia kehitysympäristöjä sekä liiketoimintaekosysteemejä biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen alueella. Team Finland -verkosto tarjoaa palveluja ja tukea tutkimukseen, kehitykseen, pilotointiin, demonstrointiin, liiketoiminnan kehitykseen ja markkinoille pääsyyn.

Mitä biotalous on?

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian ja palveluiden tuottamiseen. Kiertotalouden tavat toimia ovat oleellisia biotaloudessa. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Mitä cleantech on?

Cleantech eli puhdas teknologia on tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät samalla prosessien haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Cleantech on teollisuustoimialarajat ylittävää teknologiaa materiaali- ja energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, vesien ja materiaalin kierrätykseen ja ympäristön hallintaan.

Uutiset

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Tapahtumat

Error in Article feed: {{error}}

Ei hakutuloksia

{{article.PageName}}
{{article.Ingress}}
Paikka: {{article.Place}}
{{article.TimeFrameTitleByArticleType}} {{article.TimeFrame}}
{{article.ContactPerson}}

Puhtaasti biotalouteen koordinaattoritiimi:

Paula Eskola
Koordinaattori
Puh. 040 555 2961
paula.eskola(at)motiva.fi

Suvi Salmela
Viestintäpäällikkö
Puh. 0400 960 128
suvi.salmela(at)motiva.fi