Tekesin palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen

Tarjoamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa palveluja, joilla erityisesti pk-yritykset voivat parantaa mahdollisuuksiaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Palvelujen avulla yrityksesi voi esimerkiksi valmistautua kasvuun tai hankkia kansainvälisen liiketoiminnan osaamista eri markkina-alueilla.

Team Finland -palvelut kansainvälistyville yrityksille

Team Finland -toimijoiden yrityksille tarjoamat kansainvälistymispalvelut on koottu yhteen. Verkoston tarjoamat palvelut ja rahoitus auttavat yritysten kasvua ja menestystä maailmalla. Tekes kuuluu Team Finland -verkostoon, ja Tekesin kasvun ja kansainvälistymisen palvelut ovat osa Team Finland -palvelupakettia.

Market Access Programs

Kiinnostaako USA:n, Kiinan tai Kaakkois-Aasian markkinat? Tekesin Market Access -ohjelmat tarjoavat suomalaisille pk-yrityksille ammattilaisten tekemän liiketoimintasuunnitelman kohdemarkkinoille.

Horisontti 2020

Tekes tarjoaa tietoa ja apua EU:n tutkimus- ja innovointiohjelma Horisontti 2020:een osallistuville. Ohjelma alkoi vuonna 2014 ja se kestää aina vuoteen 2020. Euroopan komission pääosin hallinnoima ohjelma myöntää rahoitusta kansainvälisille projektitiimeille.

Liiketoimintamahdollisuudet eri puolella maailmaa

Tekes edistää yritysten kansainvälistä liiketoimintaa ja Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja osana maailmalaajuista Team Finland -verkostoa.

Team Finland Markkinoiden Mahdollisuudet

Myyntiliidejä, liiketoimintamahdollisuuksia, tulevia kasvumarkkinoita yhdessä palvelussa. Future Watch -palvelu on nyt osa Markkinoiden Mahdollisuudet -palvelua. Tutustu rohkeasti ja etsi tietoa kohdemarkkinoista.

Kansainväliset ohjelmat ja verkostot

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön väyliä ovat esimerkiksi Euroopan komission rahoittamat ohjelmat, Euroopan maiden yhteiset ohjelmat, eurooppalaiset yhteistyöverkostot sekä yhteistyö maailmanlaajuisesti.

Tekes yhteistyökumppanina

  • International Entrepreneurship Challenge IEC 
    IEC-ohjelma tukee yritysten kansainvälistymistä yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. IEC-ohjelmassa LUT:n maisteriopiskelijat laativat osallistuville yrityksille kansainvälistymissuunnitelman.

 

 

Kansainvälistä huippuosaamista Suomeen

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme
FiDiPro on Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen.

NSF Graduate Research Fellows, Graduate Research Opportunity Worldwide (GROW)
NSF-yhteistyö kannustaa yhdysvaltalaisia GRF-ohjelmaan valittuja tohtorikoulutettavia hakeutumaan muutamiksi kuukausiksi (3-12 kk) tutkijavaihtoon Pohjoismaihin ja edistää kansainvälisten yhteyksien syntymistä tutkijanuran varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksena on toteuttaa tutkimusyhteistyötä, josta on molemmille osapuolille hyötyä. Tekes tarjoaa yhdysvaltalaisille tohtorikoulutettaville yhteyksiä suomalaisiin tutkimusryhmiin. 

Vigo-ohjelma

Vigo on kiihdyttämöohjelma innovatiivisille nuorille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia ja halu kasvaa. Vigo-ohjelma yhdistää innovatiiviset liikeideat, kansainvälisesti kokeneet yrittäjyyden ammattilaiset sekä julkisen että yksityisen rahoituksen.