Tuula Savola: Mitä uutta biotaloudessa?

18.10.2016

Lokakuun kolmannella viikolla biotalouden yritykset Paptic ja MetGen pitchaavat omaa ratkaisuaan ja suomalaista osaamista maailmankartalle merkittävän vuotuisen biotalouskonferenssin The European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomyn (EFIB) kilpailussa. Molempien ratkaisuissa yhdistyy biotalouden uudelle liiketoiminnalle tärkeät tekijät: verkottuminen asiakastoimialojen kanssa sekä muuttuvan toimintaympäristön ja sen tuomien asiakkaiden uusien tarpeiden ennakointi.

Uudella tavalla verkottuneita ratkaisuja haetaan myös Tekesin "Puhtaasti biotalouteen – kestävää liiketoimintaa" -tutkimushaussa, joka on auki 16.2.2017 asti. Haun kautta pyritään yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä vauhdittamaan uuden tutkimusosaamisen hyödyntämistä yritysten kilpailukyvyn kasvussa. Biotalouden alueella tutkimushaasteiksi on nostettu erityisesti bio- ja kiertotaloudessa hyödynnettävien sekundääristen raaka-ainevirtojen jäljitettävyys, liiketoimintaan vaikuttavan säädösympäristön muutosten mahdollistamat uudet ratkaisut, tulevaisuuden kuluttaja ruuantuotannon ja liiketoiminnan uudistajana sekä sinisen kasvun vauhdittaminen uutta toimialojen välistä yhteistyötä hyödyntäen. Lisäksi haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia bioenergialle uusiutuvilla energiamarkkinoilla kansainvälisellä ERA-NET -haulla "Bioenergy as part of a smart and flexible energy system". Voit tulla mukaan kuulemaan ja keskustelemaan lisää tutkimushausta 2.11.2016 järjestettävään infotilaisuuteen. Tilaisuuden aluksi esitetään case-yrityksiin perustuva katsaus biomateriaalien markkinoille pääsyä mahdollistaneista tekijöistä.

Lokakuinen EFIB-konferenssi nostanee esille uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia biotalouden liiketoiminnassa. Pitchaavien yritysten lisäksi suomalaisia biotalousyrityksiä ja -osaamisia viedään konferenssissa kansainväliseen tietoon Team Finlandin kautta. Konferenssin terveisten pohjalta jatkamme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa kasvua ja biotalouden verkostojen kehittymistä edistävien hankkeiden toteutumiseksi. Voimme tukea ja jakaa riskiä mm. liiketoimintavalmiuksien kehittämisessä, tutkimus- ja kehitystarpeissa, pilotoinnin ja demonstroinnin valmistelussa- ja toteutuksessa sekä verkostojen luomisessa. Mitä sinun yrityksesi tarvitsee kasvaakseen ja liiketoiminnan uudistamiseen?

Tuula Savola
Kirjoittaja on Tekesin BioNets-ohjelman päällikkö
Twitter: @tsavola

comments powered by Disqus