Rahoitushakemus ja rahoitettavan projektin raportointi tehdään turvallisesti asiointipalvelussa. Kun käytät sähköistä asiointipalvelua, tilityksen liitteenä tarvitset vain palkkaerittelylomakkeen ja lopputilityksen yhteydessä tilintarkastajan raportin. NIY-rahoituksessa täytetään lisäksi tositekohtainen erittely.

Hakemus ja päätösvaihe

Saadaksemme riittävän tiedon päätöksentekoa varten, tarvitsemme joissakin projektityypeissä edelleen tiettyjä liitteitä hakemukseen. Hakemuspalvelun viimeisellä sivulla nimetään mahdollisesti tarvittavat liitteet. 

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus

Henkilösivukululaskelma (xls)  
Tutkimus- ja kehitystoiminnan yleiskustannuskerroinlaskelma (xls)
Kassavirtaennuste (alle 5-vuotiaat yritykset)
T2-, T4- ja T7-lomakkeet (xls)
 

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus

Ilmoitus tietojen luovuttamisesta (rtf)
Tilintarkastajan lausunto NIY-rahoitukseen (docx) 
Liiketoimintasuunnitelman tiivistelmä
Paneeliesitys

Julkisen tutkimuksen rahoitus ja EAKR

Ilmoitus projektiin osallistumisesta / Notification of participation in project (doc) 

Päätösvaiheessa tarvitaan päätöksen hyväksymisilmoitus:

Rahoituspäätöksen hyväksyminen, yritysrahoitus Y1 (rtf)
Rahoituspäätöksen hyväksyminen, tutkimusrahoitus T1 (rtf)
Rahoituspäätöksen hyväksyminen, EAKR-rahoitus (rtf)

Ja tarvittaessa:
Ryhmähankeosapuolten suostumus maksun suorittamisesta koordinaattorille (rtf)

Rahoituksen ehdot

Tällä hetkellä voimassa olevat rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot (pdf)    
De minimis -avustuksen yleiset ehdot (pdf) 
Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen yleiset ehdot (pdf) 
Julkisten toimijoiden kehittämishankkeiden rahoituksen yleiset ehdot (pdf) 
Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot (pdf)
Rakennerahastorahoituksen yleiset ehdot (EAKR) (pdf) 

Strategisen huippuosaamisen keskittymien tutkimusohjelmien rahoituksen yleiset ehdot  (pdf)

Rahoituksen erityisehdot

Eurostars-2-ohjelman rahoituksen erityisehdot (pdf)
Jaksorahoitteisia projekteja koskevat erityisehdot (pdf)
Yhteisprojektien erityisehdot (pdf)

 

Hakemus ja siihen liittyvät liitteet lähetetään asioinnissa. Myös tilitys ja raportointi tehdään verkossa.

Käytä kaiken muun luottamuksellisen postin lähettämiseen suojattua sähköpostiyhteyttä.

Raportointivaihe ja muutokset

Tee projektisi raportti ja kustannustilitys verkossa. Asiointi verkossa nopeuttaa asiasi käsittelyä. Raportointi- ja tilityspalvelu ei vielä tue ryhmähankkeiden osapuolien raportointia.

Palkkaerittelylomake täytetään aina kun tilitetään palkkoja

Yritykset ja julkisten toimijoiden kehittämisrahoitus, palkkaerittely Y4
Julkisen tutkimuksen rahoitus ja EAKR-rahoitus, palkkaerittely T4 
Mallipohja työajanseurannasta (xlsx) (ei tarvitse käyttää)  

Tilintarkastajan tarkastusraportti lopputilityksen yhteydessä

Tilintarkastajan tarkastusraportti, yritysten rahoitus (docx)
Tilintarkastajan tarkastusraportti, messuavustukset ja vientirengasrahoitus (docx) 
Tilintarkastajan tarkastusraportti, nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (docx)
Tilintarkastajan tarkastusraportti, julkisten toimijoiden kehittämistoiminnan rahoitus (docx)
Tilintarkastajan tarkastusraportti, julkisen tutkimuksen rahoitus (rtf)
Tilintarkastajan tarkastusraportti, rakennerahastorahoitus (EAKR) (rtf) 

Jos et asioi verkossa, käytä lisäksi raportointi- ja tilityslomakkeita:

Yritysten t&k- ja de minimis -rahoitus
sekä julkisten toimijoiden kehittämistoiminnan rahoitus

Yritysprojektin raportointilomake Y2 (rtf)  
Kustannustilityslomake Y3 (xls)  
Projektin vastuullisen johtajan vakuutus Y5 (xls)

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus

Nuorten innovatiivisten yritysten raportointilomake N2 (rtf)
Kustannustilityslomake Y3 (xls)
Projektin vastuullisen johtajan vakuutus Y5 (xls) 
Tositekohtainen erittely N6 (xls) 
Tilintarkastajan lausunto muusta julkisesta tuesta (rtf) 

SHOK-tutkimusohjelmien rahoitus

SHOK-tutkimusohjelman väli- tai jaksoraportti (rtf)
SHOK-tutkimusohjelman loppuraportti (rtf)
In kind -panosten tilitysraportti (xls)
Tilintarkastajan lausunto in kind -panoksista (SHOK) 

Julkisen tutkimuksen rahoitus ja EAKR-rahoitus

Julkisen tutkimusprojektin raportointilomake (doc)
Julkisen tutkimusprojektin kustannustilityslomake T3 (xls)

Muutostilanteessa täytä:

Hakemus rahoituspäätöksen siirtämiseksi (rtf)
Projektimuutoslomake (rtf)